Juice kan öka intaget av frukt och grönt

Juice, frukter, bär och grönsaker - juice kan hjälpa till att öka mängd och variation i intaget.

Juice kan bidra till ett ökat och varierat intag av frukt, bär och grönsaker. I vissa fall kan pressning och pastörisering frigöra mer nyttiga polyfenoler och göra dem lättare för kroppen att ta upp.

Enligt Världshälsoorganisationen och Livsmedelsverket bör vi få i oss minst fem portioner, eller 500 g, frukt och grönsaker varje dag. Juice kan komplettera färska råvaror så att intaget blir stort nog och varierat.

Frukt, bär och grönsaker gynnar hälsan

Frukt, bär och grönsaker och juicer av dem innehåller främst kolhydrater, organiska syror, aromer, vitaminer och mineralämnen men även andra bioaktiva ämnen, som polyfenoler och karotenoider. Några av deras egenskaper är förmåga att gynna kroppens antioxidativa och antiinflammatoriska processer genom att påverka signalöverföring som oftast startar med generna.

Juice jämfört med frukt – näring

I en studie deltog barn som fick byta ut den juice de vanligen drack mot samma volym frukt. Två olika metoder användes. I metod 1 var frukten en blandning av de 20 mest köpta frukterna, i metod 2 byttes juicen ut mot samma frukt som juicen var gjord av.

Att byta ut juicen till frukt gjorde ingen skillnad i energiintag. Det var heller ingen skillnad för 85 % av ämnena (17 av 20) som forskarna tittade på. Det de såg var att metod 1 minskade intaget av sockerarter (-5,7 g/dag) och C-vitamin (-19,8 mg/dag), och metod 2 minskade också intaget av C-vitamin (-8,4 mg/dag) samtidigt som intaget av kostfibrer ökade med 1 g/dag.

Studier har visat att pressning till juice kan öka biotillgängligheten hos polyfenoler och karotenoider jämfört med då frukten äts som den är. Det gäller särskilt om juicen är pastöriserad.

Värmebehandling kan vara positivt

Värmebehandling för att få en säker och hållbar produkt kan dessutom öka den antioxidativa aktiviteten, vilket man till exempel har sett hos tomat och majs. Ett försök med blåbär visade att värmebehandling förändrade sammansättning av antocyaniner, som är polyfenoler, men den totala mängden antocyaniner var densamma. Dessutom ökade kroppens absorption av antocyaninerna. Forskning visar också denna positiva effekt av upphettning med avseende på polyfenolgruppen flavonoider hos flera råvaror.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24915381
https://ifu-fruitjuice.com/page/NutPolicyPage2
Impact of thermal processing on dietary flavonoids
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22906096

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Tranbär, vindruvskärnor och tandvård

Tranbär och vindruvor - extrakt av tranbär och vindruvskärnor kan motverka bakterier vid tandinfektioner och bevara tanden.

När rotkanalen i en tand infekterats kan tandläkaren behöva göra en rotfyllning. Extrakt av tranbär och vindruvskärnor har antibakteriell effekt och bevarar också det av tanden som är kvar. Detta kan kanske användas vid tandvård.

Om ett hål är djupt eller om du slagit i din tand kan tandens inre, den så kallade rotkanalen, ha skadats. Det kan då bildas bakterier inuti tanden, som på sikt kan ge tandvärk och infektioner i tandbenet. En skada inuti tanden kräver oftast behandling hos en tandläkare.

En internationell forskargrupp gjorde en sammanställning och analys av rapporter om effekter av användning av tranbär eller vindruvskärnor vid desinfektion av tandens rotkanal med bevarande av den tandvävnad som finns kvar. Det var 13 artiklar som publicerats fram till och med mars 2022 som studerades.

Ta bort bakterier

Vindruvskärnextrakt, som innehåller proantocyanidiner, uppvisade en antioxidativ effekt mot de vanligaste bakterierna man ser vid sekundära infektioner i tänderna. 96,97 % av bakterierna försvann med extrakt av vindruvskärnor.

Tranbärsextrakt, som också innehåller proantocyanidiner, hade antibakteriell effekt mot bakterier relaterade till tandlossning och karies i tänderna.

Forskning har visat (läs mer här >) att tranbär har antioxidativa egenskaper samt kan hindra bakterier från att fastna och därmed växa till. Tranbär motverkar också inflammation genom att hämma produktion av inflammationsdrivande ämnen.

Bevara tanden

Båda extrakten gynnade korsbindning hos tandens specifika kollagen så att kvarvarande tandvävnad bibehöll sin styrka. Tranbär kan till och med motverka erosion av tandens emalj, enligt en av rapporterna i denna litteraturstudie.

Både tranbärsextrakt och extrakt av vindruvskärnor hade alltså signifikant antimikrobiell effekt vid desinfektion av tandrotskanalen utan att förändra de strukturella och mekaniska funktionerna hos kvarvarande tandvävnad.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36495398

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Friskt åldrande med frukt, bär och grönsaker

Ett äldre par som dricker smoothie. Frukt, bär och grönsaker ökar chansen att få vara frisk även när man blir äldre.

Många åldersrelaterade sjukdomar kan motverkas av frukt, bär och grönsaker. Deras ämnen har bland annat antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper och skyddar därför mot sådana sjukdomar.

Att få fortsätta vara frisk och ha god livskvalitet trots att man blir äldre är något som alla önskar sig. Åldrande karaktäriseras fysiologiskt som fortskridande systemisk dysfunktion i nästan alla organ. Detta orsakar ökad sårbarhet och risk för degenerativa sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, cancer och Alzheimers.

Risk för sjukdomar när man blir äldre

Många forskare menar att både förtida åldrande och kroniska degenerativa sjukdomar är nära kopplat till oxidativ stress, ämnesomsättningsrubbningar, låggradiga inflammationer samt skador och mutationer i DNA:t – faktorer som i sin tur ofta hänger ihop. När det blir obalans mellan oxiderande ämnen, som fria radikaler, och kroppens antioxidativa skydd uppstår oxidativ stress. Viktiga biologiska molekyler, som DNA, protein och fetter, oxideras, vilket i sin tur skadar celler och organ.

Frukt, bär och grönsaker skyddar

Växter innehåller förutom näringsämnen också stora mängder av olika typer av andra bioaktiva ämnen som kallas fytokemikalier. I forskningsstudier har man sett positiva effekter av att äta exempelvis frukt, bär och grönsaker. Förmodligen beror det bland annat på att ämnena fungerar som antioxidanter och stoppar överskottet av fria radikaler. Ämnena har också antiinflammatoriska egenskaper, och just inflammation är ofta en komponent vid åldersrelaterade sjukdomar. Äter du ett halvkilo frukt, bär och grönsaker varje dag ökar chansen att få vara frisk.

Källa: https://www.academia.edu/50082954

Äpple och ingefära mot högt AGE vid diabetes

Ingefärsshot - ingefära och äpple - kan motverka AGE och diabetes typ 2

Det finns samband mellan AGE och diabetes typ 2. AGE är skadliga ämnen som både bildas i kroppen och intas med viss kost. Äpple och ingefära kan motverka AGE och deras effekter.

Vid diabetes typ 2 är det viktigt att behandla det höga blodsockret – hög glukoshalt i blodet – men även andra riskfaktorer, exempelvis övervikt, högt blodtryck och rubbade blodfetter. På sikt kan diabetes typ 2 skada ögon och nerver men också leda till njursvikt, hjärtinfarkt och stroke. AGE är ämnen som kan kopplas till både utveckling av diabetes typ 2 och sjukdomens allvarliga följdeffekter.

AGE bildas i kroppen

När proteiner reagerar med glukos bildas först reaktiva ämnen, som dikarbonylerna metylglyoxal (MGO) and glyoxal (GO) – glykering. Dessa omvandlas vidare till bland annat AGE, advanced glycation end products. Detta sker i högre grad hos diabetiker än andra, och det finns en koppling till när blodsockret är högt under en längre tid.

Glykeringen skadar inte bara de inblandade proteinerna. När AGE binder till cellerna startar en mängd processer som leder till oxidativ stress och inflammation som skadar celler och vävnader.

Vi får i oss AGE med maten

AGE bildas alltså i kroppen, men vi får också i oss AGE med det vi äter. När mat tillagas i hög temperatur utan vätska eller ånga binds sockret i maten till proteinet. Många processade livsmedel innehåller också AGE. Högt intag av AGE har kunnat kopplas till utveckling av diabetes typ 2.

Förutom blodsockerkontroll och minskat intag av AGE kan vissa råvaror hjälpa till att motverka de negativa effekterna. Frukt, bär och grönsaker har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper, och en del av dem innehåller även ämnen som motverkar AGE.

Frukt och grönsaker kan stoppa AGE

Ett antal studier har visat att ämnen i växter kan oskadliggöra förstadier till AGE och fria radikaler (oxidanter) samt hämma bildning av AGE. Äpple, ingefära och te är några av alla de växter som enligt forskningsrön motverkar diabetes typ 2. I en forskningsstudie där celler utsatts för dikarbonylen MGO (förstadie till AGE) testades om åtta ämnen från äpple, ingefära respektive te kunde motverka de skadliga effekterna.

Forskarna såg att de fyra ämnen som mest effektivt motverkade MGO-orsakade skador var katekinet EGCE i te, phloretin i äpple samt 6-shogaol och 6-gingerol i ingefära. MGO oskadliggjordes, bildning av AGE hämmades och cellernas försvar mot MGO och oxidation gynnades – specifikt en process kopplad till proteinet Nrf2. Dessa fyra ämnen har en gemensam komponent i sin molekylstruktur som tros vara huvudorsaken till deras förmåga att ”fånga” MGO.

Följdsjukdomar av diabetes typ 2 motverkas

En senare forskningsstudie med möss visade att phloretin från äpple och 6-gingerol från ingefära minskade mängden MGO och AGE genom att påverka Nrf2-processen positivt. Ämnena sänkte också blodsockerhalten och minskade insulinresistensen. Forskarna menar att äpplets och ingefärans ämnen kan motverka komplikationer från diabetes typ 2.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28254022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35454131
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26926182

Inflammatorisk tarmsjukdom kan lindras av antocyaniner

Blå och röda bär - antocyaniner är naturliga färgämnen i bär, frukt och grönsaker. De har positiva hälsoeffekter och kan motverka inflammatorisk tarmsjukdom.

Antocyaniner är naturliga färgämnen i frukt, bär och grönsaker. Ämnena har bland annat antioxidativa, antiinflammatoriska och prebiotiska effekter. Vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, kan antocyaninerna därför motverka sjukdomen.

I diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom – IBD – ingår Crohns sjukdom, ulcerös kolit och oklassificerad kolit. Ibland inräknas mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit. IBD karakteriseras av en kronisk inflammation i tarmens slemhinna. Både arv och miljö kan orsaka IBD.

Komplicerade orsakssamband vid IBD

Troligtvis beror IBD på kronisk eller återkommande aktivering av immunsystemet i mage och tarm. En teori är att kroppens immunförsvar hos vissa individer reagerar på den normala bakteriefloran. Samspelet mellan bakterier, defekter i den skyddande barriärfunktionen hos innerskiktet i tarmen och det lokala immunförsvaret i dess slemhinna har förmodligen betydelse, liksom yttre faktorer som kan påverka detta samspel.

Naturliga färgämnen är bra för hälsan

Frukt, bär och grönsaker innehåller en stor mängd polyfenoler och andra bioaktiva ämnen. Många av dem är färgämnen. En grupp sådana ämnen är antocyaninerna som ger röda, lila och blå färger. Man vet att kost med antocyaniner har positiva hälsoeffekter. Exempel på råvaror med antocyaniner är bär med starka färger, och ämnena finns även i frukter, exempelvis granatäpple, och grönsaker.

Antioxidativa och antiinflammatoriska

I en litteraturstudie av forskningsrapporter sammanställdes rön om antocyaninrika, naturliga produkter som används i hela världen för att behandla IBD. Antocyaniner kan både motverka och behandla IBD genom att förhindra oxidativ stress, ha cellskyddande funktioner, bromsa inflammatoriska cytokiner och hämma cellers signalering vid inflammatoriska processer. Dessutom har de prebiotiska effekter på tarmfloran.

Prebiotisk effekt ger friskare tarmflora

En mindre del av antocyaninerna absorberas och dessa bryts ner snabbt. De har alltså ganska låg biotillgänglighet, men nedbrytningsprodukterna av antocyaninerna har stor betydelse för de positiva effekterna av kost rik på antocyaniner. En stor del av antocyaninerna fortsätter till tarmarna och de nedbrytningsprodukter som bildas där påverkar tarmflorans sammansättning av bakterier och deras aktivitet på ett positivt sätt, exempelvis i blindtarmen. Slutsatsen av sammanställda forskningsrön var att konsumtion av antocyaninrika livsmedel skulle kunna vara ett komplement till konventionella mediciner vid förebyggande och behandling av inflammatoriska sjukdomar i mage och tarm.


Källor:
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gastroenterologi/inflammatorisk-tarmsjukdom-ibd-kronisk
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25586636

Det röda i rödbetan

Rödbeta i skivor - det röda i rödbetan är nyttiga färgämnen som kan färga urinen röd hos 1 av 7

Rödbetans färgämnen motverkar sjukdomar som har samband med oxidativ stress och inflammation. Hos vissa av oss ger rödbetsintag rödfärgad urin, vilket är helt ofarligt. I sällsynta fall kan det dock visa på järnbrist.

Rödbetans färgämnen kallas betalainer som delas in in betacyaniner och betaxantiner. Den främsta betacyaninen är betanin.

Rödbetan får sin rödvioletta färg av betacyaniner. Till betacyaninerna hör betanidin och, om molekylen innehåller en glukosgrupp, betanin. Betanin är det främsta färgämnet i rödbeta. Rödbetan innehåller också betaxantiner som är gulorange. Tillsammans kallas rödbetans färgämnen betalainer. Betalainer är vattenlösliga kväveinnehållande pigment.

Betanin utvinns ur rödbetor och används som färgämne i livsmedel, kosmetika och läkemedel där det kallas rödbetsrött, E162. Betanin har positiva hälsoeffekter.

Rödfärgat kiss efter intag av rödbetor

Att rödbetan har starka färgämnen är uppenbart för alla som använt den i mat eller gjort rödbetsjuice. Vissa, ungefär 1 av 7, märker det även när de går på toaletten efter att ha ätit rödbetor. Fenomenet med rödfärgad urin kallas beeturia. Även avföringen kan färgas vid rödbetsintag. Kanske överraskande men ofarligt. Upptaget eller nedbrytningen av de rödlila färgämnena i rödbetan har då inte fungerat som vanligt och de följer därför med urin och/eller avföring.

Tarmflorans sammansättning har betydelse, och om den förändras kan rödfärgningen försvinna. Hur snabbt magen arbetar, hur sur magsaften är, hur man tillagat rödbetorna och vad man ätit tillsammans med dem kan också spela in. Medicin mot sur mage som höjer pH-värdet och oxalsyra från exempelvis rabarber eller spenat kan hämma nedbrytningen av färgämnena.

I sällsynta fall kan järnbrist eller sjukdomar med stört upptag av näringsämnen vara orsak till att rödbetornas färgämnen inte processas i kroppen som vanligt och därför syns vid toalettbesök.

Rödbetans färgämnen är hälsosamma

Rödbetans färgämnen är bioaktiva och har positiva effekter på kroppen. De har antioxidativa egenskaper som inte minskar även om ämnena omvandlas vid till exempel uppvärmning. De motverkar oxidativ stress eftersom de kan stoppa fria radikaler och starta kroppens egna antioxidativa funktioner. På så sätt skyddas vävnader och molekyler från skadliga oxidationer. Färgämnena kan också motverka inflammationsdrivande processer.

Genom dessa effekter skyddar rödbetans färgämnen blodkärlen från skador och åderförfettning, vilket minskar risken för högt blodtryck och sjukdomar i hjärta och andra organ. Enligt studier kan de också ha positiv effekt på blodfetter och blodsocker, motverka nervcellsnedbrytande sjukdomar och skydda levern.

Studier har också visat att rödbetans betalainer kan förbättra idrottares prestationer och återhämtning efteråt. Det är särskilt intressant eftersom även rödbetans nitrater har dessa effekter – som dessutom gynnas av färgämnena.

Rödbetan kan inte bara indikera järnbrist. I en vetenskaplig studie med rödbetsjuice såg forskarna att de ämnen den innehåller också kan förbättra tarmens upptag av järn.


Källor:
https://www.rödbetsjuice.se/rodbetans-farg
https://www.rödbetsjuice.se/betalain-i-rodbeta-bra-for-idrottare
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537012
https://www.researchgate.net/publication/328960485
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14056925
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7493168

Havtorn kan sänka blodsockret

Havtorn kan sänka blodsockret och motverka diabetes typ 2

Havtornsbäret innehåller bland annat ämnet isorhamnetin som kan motverka typ 2-diabetes genom att stimulera cellernas upptag av glukos från blodet så att blodsockret sänks, en effekt som liknar insulinets.

Havtorn är en buske med orange, syrliga bär. Dessa är rika på ett flertal bioaktiva ämnen med bland annat antioxidativa effekter. De kan därför motverka oxidativ stress som är kopplat till många sjukdomar. En sådan sjukdom är typ 2-diabetes som ofta beror på felaktig kost, stillasittande och/eller genetik. Havtornsbärets ämnen har också andra effekter som har potential att bromsa typ 2-diabetes.

Insulinresistens höjer blodsockret

Insulin är en signalmolekyl som produceras i bukspottkörteln och utsöndras när blodsockret ökar. Insulinet får glukos­transport­molekylen GLUT4 att flytta sig till cellens yta och släppa in glukosen, blodsockret, från blodströmmen. Vid typ 2-diabetes är dessa funktioner – cellens känslighet för insulin och ibland även produktion av insulin – försämrade och blodsockret blir kvar i blodet så att blodsockret höjs. Havtorn har visats förbättra glukosämnes­omsättningen i forskning med djur och människor.

Transportprotein i cellen stimuleras

I denna studie har forskarna undersökt effekten hos havtornsolja, extrakt av havtornsbär och blad samt pressrester på glukos­ämnesomsättningen efter måltid. I försök med celler undersöktes tarmens glukosupptag från kosten, insulinutsöndring samt insulinberoende glukosupptag i celler.

Varken tarmens glukosupptag eller insulinutsöndringen påverkades. Däremot stimulerade havtorn förflyttning av glukostransportproteinet GLUT4 till plasmamembranet på cellens yta, samma effekt som även insulin hade, vilket är en indikation på ökad bortförsel av glukos från blodet och in i cellerna.

Högt blodsocker sänktes av havtorn

Ämnet isorhamnetin fanns i samtliga undersökta havtornsprodukter. Försök med detta ämne separat visade att det är biologiskt aktivt och triggar förflyttning av GLUT4 till cellytan liksom havtorn och insulin. Effekten var mindre från isorhamnetin än från hela havtornsprodukter vilket förmodligen beror på att flera ämnen i havtorn bidrar till effekten.

Havtorn sänkte efter en timme cirkulerande glukos med ca 10 %, likvärdigt med insulin, i ett försök med kycklingembryon, men effekten minskade efter två timmar medan den ökade med insulin. Förmodligen beror den glukossänkande effekten på ett annat system än GLUT4 som saknas hos kycklingembryon.

Forskarna såg också i ett försök med nematoder (rundmaskar) att högt blodsocker upphävdes tack vare havtornsolja och sänktes av extrakt från blad respektive bär. Däremot sågs ingen effekt på den totala glukoshalten i kroppen vid normalt blodsocker när havtorn testades på bananflugor.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36063603
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35426970

Resveratrol i bär aktiverar skyddseffekter

Lingon och tranbär - deras resvetratrol aktiverar cellers överlevnad

I lingon och tranbär finns polyfenolen resveratrol. Ämnet aktiverar kroppens överlevnadsfunktioner på samma sätt som fysisk stress men är skonsammare för kroppen. Detta skyddar bland annat nervcellerna.

En anledning till att bär är så nyttiga är att de är rika på polyfenoler som har hälsosamma effekter på vår hälsa. En sådan polyfenol är resveratrol som finns i bland annat tranbär och lingon. Resveratrol har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Ämnet har också många positiva effekter liknande de som kopplas till lågt kaloriintag, som ökad livslängd, bromsande av åldersrelaterade sjukdomar och friska nervceller.

Resveratrol ställer in på överlevnad

Hård träning, fasta och extremt lågt kaloriintag stressar kroppen som ställs in på överlevnad. Fettinlagringen stoppas liksom de vanliga tillväxtprocesserna, och fettförbränning startar samtidigt som cellerna repareras och föryngras. Resultatet ska då bli viktminskning, långsammare åldrande och bättre motstånds­kraft mot sjukdomar. Att i stället försöka uppnå denna effekt med kost som innehåller resveratrol är skonsammare för kroppen.

Resveratrol aktiverar vissa proteiner – enzymet sirtuin 1 (SIRT1) som har olika funktioner i kroppen samt enzymet AMPK som påverkar energiproduktionen i cellen. Detta startar många gynnsamma processer, bland annat sådana som har positiv effekt på cellernas energiproducenter mitokondrierna samt skyddar nervcellerna och hjärnan.

SIRT1 aktiverar skyddande proteiner

När resveratrol aktiverar SIRT1 aktiveras i sin tur två speciella proteiner som förbättrar mitokondriernas funktion och skyddar dem från skador. På så sätt kan nervcellerna skyddas. Det finns forskningsrapporter som pekar på att resveratrolets förmåga att motverka vävnadsskada i hjärnan och återställa funktionen hos mitokondrier till viss del beror på aktiveringen av SIRT1 och dessa två proteiner.

AMPK påverkar energibalansen positivt

I en amerikansk forskningsstudie såg man att resveratrol aktiverade AMPK i odlade nervceller utan att SIRT1 var inblandat under den tidsperiod studien pågick. Tillväxt av nervcellsutskott och nybildning av mitokondrier gynnades genom att energibalansen i nervcellerna påverkades. Nervcellernas aktivering av AMPK tack vare resveratrolet kunde alltså påverka nervcellernas energibalans och bidra till den nervcellsskyddande effekten av resveratrol. I en studie med möss bekräftades att resveratrol aktiverade AMPK.

Studier har också visat att resveratrol har förmåga att minska utsöndring av en peptid, amyloid-beta, delaktig i den hjärncellsnedbrytande sjukdomen Alzheimers, och därmed motverka nervcellsinflammation och oxidativ stress.


Källor:
https://www.academia.edu/10697626
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28989083
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17438283

Polyfenolrika bär motverkar diabetes typ 2

Blandade bär i korg - bär kan motverka typ 2-diabetes

Att äta bär är positivt för ämnesomsättningen. Högt blodsocker och blodfettsrubbningar är riskfaktorer för typ 2-diabetes som motverkas av bärens ämnen. Dessutom gynnas en frisk tarmflora som också skyddar mot typ 2-diabetes.

I en litteraturöversikt sammanställdes vetenskapliga slutsatser om hur bärkonsumtion kan motverka typ 2-diabetes och relaterade sjukliga tillstånd som fetma, oxidativ stress, inflammation och högt blodtryck. Inför detta insamlades resultat från både human-, djur- och provrörsstudier.

Många nyttiga ämnen i bär

De främsta hälsosamma ämnena i bär är glykosider, katekiner, epikatekiner, proantocyanidiner, cyanidiner, delfinidiner, quercetin, myricetin, malvidiner, petunidin, flavanoler, flavonoler, kaffeinsyror, klorogensyror, fenolsyror, ferulsyror, vanillinsyror, ellaginsyror, hydroxikanelsyra och dess derivat samt polysackarider. Antocyaniner är glykolyserade versioner av vissa av dessa ämnen. Många av ämnena hör till polyfenolerna.

Bär bra för blodsocker och blodfetter

Översikten visade att intag av bär och bärprodukter är en säker och effektiv metod att motverka ämnesomsättningsstörningar med högt blodsocker och blodfettsrubbning. Variationer i glukos- och insulinnivåer efter en måltid rik på fett eller kolhydrater kan normaliseras hos diabetiker om bär intas före måltiden. Oxidativ stress, inflammation och fettoxidation minskade i försök med både friska, överviktiga eller diabetessjuka försöksdeltagare.

Man såg att antocyaniner i bär gynnade ämnesomsättningen och glukosupptaget från blodet genom att aktivera enzymer och transportproteiner. Bärkonsumtion kunde sänka glukoshalten i blodet och förbättra insulinkänsligheten genom påverkan på flera processer. Viktuppgång och inflammationsdrivande responser bromsades genom nedreglering av fettbildande gener och inflammationsdrivande cytokinproduktion.

Hälsosammare tarmbakterieflora

När det gäller sambandet mellan tarmbakteriefloran och typ 2-diabetes kan bär motverka de skadliga effekterna av kost med mycket fett eller kolhydrater. Bären gynnar bland annat fermenterande tarmbakterier som producerar nyttiga kortkedjiga fettsyror och organiska syror, motverkar fetma och bryter ner födoämnen. Sammansättningen av tarmbakterier balanseras och blir hälsosammare.

Rekommenderat intag av bär

För att få dessa hälsosamma effekter rekommenderas enligt denna litteraturstudie ett dagligt intag av 200–400 g hela bär för en medelålders person som väger 70 kg.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32825710

Frukt och bär mot komplikation vid njursvikt

Frukt, bär och grönsaker motverkar njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom

Vid kronisk njursjukdom ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Kosten är betydelsefull både för att bromsa en fortskridande njursvikt och för att motverka riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Frukt, bär och grönsaker är kost som har sådana positiva och skyddande effekter.

Frukt, bär och grönsaker innehåller bland annat polyfenoler som kan motverka hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer för sådana sjukdomar. Forskning har visat att till exempel lingon kan motverka höga koleste­rol- och blod­sockernivåer, minska inflammation, motverka oxidativ stress samt sänka blodtrycket. Även andra bär samt frukter och grönsaker har i vetenskapliga studier haft positiva effekter på dessa riskfaktorer vilket därmed skyddar blodkärl och hjärta. I försök med råttor har man kunnat se att bär och deras polyfenoler kan bromsa njursjukdom kopplad till högt blodtryck.

Metabol acidos – försurning

Vid kronisk njursjukdom uppstår ofta metabol acidos – en sjuklig ökning av kroppsvätskornas surhetsgrad; en minskning av pH-värdet. Detta försöker man i vissa fall behandla med natriumbikarbonat som har en basisk effekt och höjer pH-värdet. Det fungerar inte alltid och kan ha biverkningar.  Obehandlad metabol acidos leder till bland annat snabbare försämring av njurfunktionen och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

I en vetenskaplig studie undersökte forskare om behandling av metabol acidos vid kronisk njursjukdom med basbildande frukter och grönsaker kunde minska risken för hjärt-kärlsjukdom bättre än intag av natriumbikarbonat.

De 108 patienter som deltog hade kronisk njursjukdom och metabol acidos. De delades in i tre grupper. En grupp fick äta frukter och grönsaker i en mängd som skulle minska kostsyran med hälften, en fick inta natriumbikarbonat och den tredje fick vanlig vård.

Beräknad filtrationsförmåga hos njurarna samt indikatorer för risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom, det vill säga högt blodtryck, högt Lp(a)-värde och låg halt vitamin K1 kontrollerades. Lp(a) är en blodfettspartikel. Låga halter av vitamin K1 i blodet är kopplat till förkalkning av blodkärlen.

Njurarnas filtrationsförmåga

Efter fem år såg forskarna att både gruppen som åt frukt och grönsaker och gruppen som fick natriumbikarbonat hade högre koldioxidvärde i blodplasman – minskad metabol acidos – samt mindre försämring av njurarnas filtrationsförmåga. Frukt och grönsaker hade alltså samma bromsande effekt på den kroniska njursjukdomens fortskridande som natriumbikarbonat.

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom

Det systoliska blodtrycket var lägre, Lp(a)-värdet var lägre och halten vitamin K1 var högre i gruppen som åt frukt och grönsaker än i de andra två grupperna. När det gäller risken för hjärt-kärlsjukdom hade alltså frukt och grönsaker bättre skyddande effekt än natriumbikarbonat respektive vanlig vård.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30995657

© 2024  Råkraften.se