Tranbär, vindruvskärnor och tandvård

Tranbär och vindruvor - extrakt av tranbär och vindruvskärnor kan motverka bakterier vid tandinfektioner och bevara tanden.

När rotkanalen i en tand infekterats kan tandläkaren behöva göra en rotfyllning. Extrakt av tranbär och vindruvskärnor har antibakteriell effekt och bevarar också det av tanden som är kvar. Detta kan kanske användas vid tandvård.

Om ett hål är djupt eller om du slagit i din tand kan tandens inre, den så kallade rotkanalen, ha skadats. Det kan då bildas bakterier inuti tanden, som på sikt kan ge tandvärk och infektioner i tandbenet. En skada inuti tanden kräver oftast behandling hos en tandläkare.

En internationell forskargrupp gjorde en sammanställning och analys av rapporter om effekter av användning av tranbär eller vindruvskärnor vid desinfektion av tandens rotkanal med bevarande av den tandvävnad som finns kvar. Det var 13 artiklar som publicerats fram till och med mars 2022 som studerades.

Ta bort bakterier

Vindruvskärnextrakt, som innehåller proantocyanidiner, uppvisade en antioxidativ effekt mot de vanligaste bakterierna man ser vid sekundära infektioner i tänderna. 96,97 % av bakterierna försvann med extrakt av vindruvskärnor.

Tranbärsextrakt, som också innehåller proantocyanidiner, hade antibakteriell effekt mot bakterier relaterade till tandlossning och karies i tänderna.

Forskning har visat (läs mer här >) att tranbär har antioxidativa egenskaper samt kan hindra bakterier från att fastna och därmed växa till. Tranbär motverkar också inflammation genom att hämma produktion av inflammationsdrivande ämnen.

Bevara tanden

Båda extrakten gynnade korsbindning hos tandens specifika kollagen så att kvarvarande tandvävnad bibehöll sin styrka. Tranbär kan till och med motverka erosion av tandens emalj, enligt en av rapporterna i denna litteraturstudie.

Både tranbärsextrakt och extrakt av vindruvskärnor hade alltså signifikant antimikrobiell effekt vid desinfektion av tandrotskanalen utan att förändra de strukturella och mekaniska funktionerna hos kvarvarande tandvävnad.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36495398

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Resveratrol i bär aktiverar skyddseffekter

Lingon och tranbär - deras resvetratrol aktiverar cellers överlevnad

I lingon och tranbär finns polyfenolen resveratrol. Ämnet aktiverar kroppens överlevnadsfunktioner på samma sätt som fysisk stress men är skonsammare för kroppen. Detta skyddar bland annat nervcellerna.

En anledning till att bär är så nyttiga är att de är rika på polyfenoler som har hälsosamma effekter på vår hälsa. En sådan polyfenol är resveratrol som finns i bland annat tranbär och lingon. Resveratrol har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Ämnet har också många positiva effekter liknande de som kopplas till lågt kaloriintag, som ökad livslängd, bromsande av åldersrelaterade sjukdomar och friska nervceller.

Resveratrol ställer in på överlevnad

Hård träning, fasta och extremt lågt kaloriintag stressar kroppen som ställs in på överlevnad. Fettinlagringen stoppas liksom de vanliga tillväxtprocesserna, och fettförbränning startar samtidigt som cellerna repareras och föryngras. Resultatet ska då bli viktminskning, långsammare åldrande och bättre motstånds­kraft mot sjukdomar. Att i stället försöka uppnå denna effekt med kost som innehåller resveratrol är skonsammare för kroppen.

Resveratrol aktiverar vissa proteiner – enzymet sirtuin 1 (SIRT1) som har olika funktioner i kroppen samt enzymet AMPK som påverkar energiproduktionen i cellen. Detta startar många gynnsamma processer, bland annat sådana som har positiv effekt på cellernas energiproducenter mitokondrierna samt skyddar nervcellerna och hjärnan.

SIRT1 aktiverar skyddande proteiner

När resveratrol aktiverar SIRT1 aktiveras i sin tur två speciella proteiner som förbättrar mitokondriernas funktion och skyddar dem från skador. På så sätt kan nervcellerna skyddas. Det finns forskningsrapporter som pekar på att resveratrolets förmåga att motverka vävnadsskada i hjärnan och återställa funktionen hos mitokondrier till viss del beror på aktiveringen av SIRT1 och dessa två proteiner.

AMPK påverkar energibalansen positivt

I en amerikansk forskningsstudie såg man att resveratrol aktiverade AMPK i odlade nervceller utan att SIRT1 var inblandat under den tidsperiod studien pågick. Tillväxt av nervcellsutskott och nybildning av mitokondrier gynnades genom att energibalansen i nervcellerna påverkades. Nervcellernas aktivering av AMPK tack vare resveratrolet kunde alltså påverka nervcellernas energibalans och bidra till den nervcellsskyddande effekten av resveratrol. I en studie med möss bekräftades att resveratrol aktiverade AMPK.

Studier har också visat att resveratrol har förmåga att minska utsöndring av en peptid, amyloid-beta, delaktig i den hjärncellsnedbrytande sjukdomen Alzheimers, och därmed motverka nervcellsinflammation och oxidativ stress.


Källor:
https://www.academia.edu/10697626
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28989083
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17438283

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Tranbär ger friskare mage och tarm

Tranbär - ger friskare mage och tarm

Att äta tranbär eller dricka osötad tranbärsjuice kan minska risken att drabbas av sjukdomar i magen eller tarmarna. Tranbärets polyfenoler gör susen.

Kost som gynnar en frisk tarmflora, hämmar skadliga bakterier och motverkar inflammation i mage och tarmar kan skydda mot magsår eller cancer. Sådana hälsosamma effekter har tranbär.

Tranbär hämmar bakterierna
Helicobacter pylori, ”magsårsbakte­rien”, är en vanligt förekommande bakterie i magen. Av de som har infekterats märker inte alla av det, medan andra drabbas av magkatarr eller magsår. Behandlas inte ett magsår kan magcancer utvecklas.

En frisk magslemhinna minskar risken att drabbas av sjukdomar i magen. I tranbär finns polyfenolen proanto­cyanidin typ A som har förmåga att hindra skadliga bakterier från att fästa vid slemhinnor i exempelvis magsäcken. En ytter­ligare förklaring till tranbärens skyddande effekt är att de förhindrar att bakterierna bildar kolonier och växer till. Tranbär sägs också ha antioxidativa egenskaper och anti­cancereffekter.

Hälsosam tarmflora
I kroppen finns tio gånger fler mikro­organismer än egna celler. De flesta finns i tarmarna. Tarmfloran är ett ekosystem, och om samman­sättningen av bakterierna i den rubbas kan det orsaka låggradig inflammation, fetma och andra sjukdomar. Dessutom samspelar bakteriernas gener med våra egna och kan påverka oss på olika sätt, även mentalt.

Genom att äta mat som är bra för de goda tarmbakterierna kan vi hålla oss friskare. Sådana livsmedel kallas prebiotika. Det ska inte förväxlas med probiotika som är levande mikroorganismer, i exempelvis yoghurt, som också är bra för hälsan för de flesta. Prebiotisk effekt har vissa typer av kolhydrater – kost­fibrer – men även polyfenoler från frukt, bär och grönsaker. Tranbär innehåller en stor mängd polyfenoler utöver proantocyanidin typ A.

En kanadensisk forskargrupp visade att tranbärsextrakt bromsade de negativa hälsoeffekterna av fet mat hos möss. De såg också att den nyttiga tarmbakterien Akkermansia ökade kraftigt i antal. Just denna bakterie har redan tidigare kopplats till god hälsa.

Motverkar inflammation
Vissa av ämnena i tranbär tar sig hela vägen till tjock­tarmen, först där blir de biotillgängliga och kan skydda mot exempelvis inflammation. Inflammation i tjocktarmen kan i vissa fall leda till att cancertumörer bildas.

I ett vetenskapligt försök med möss som utvecklade tumörer relaterat till tjocktarmsinflammation matades en del av mössen med tranbärspulver. De möss som fick tranbärspulver hade färre och mindre tumörer än de som inte fick tranbärspulver. Markö­rer för inflammation i tjocktarmen minskade också.

Forskarna anser därför att tranbär kan användas i kost som gynnar tarmhälsan hos människor. De olika ämnena i tranbäret samverkar och ger en mycket bättre effekt än kosttillskott med enstaka ämnen.


Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26900906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27158532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30353672

Tranbär och urinvägs­besvär

Tranbär - sett på forum om urinvägsbesvär

Sett på forum på odla.nu

”Jag hade mycket problem förut med urinvägar och njurar … jag låg nästan och grät i smärtor. Jag ringde sjuk­vårds­upplysningen som rekommen­derade faktiskt just tran­bärsjuice! Sen blev jag bra igen!”

”Dotter som haft problem med urin­vägarna och haft njurbäcken­inflammation rekommenderades av läkare att så fort hon kände symptom, dricka rejält med tran­bärs­juice. Med det har hon nu klarat sig från infektioner i snart 2 år.”

”Tranbärsjuice har funkat på mig när jag har haft problem med urinvägar och njurar.”

 

OBS! Ta reda på när sjukvårds­kontakt rekommenderas för att undvika allvarliga komplikationer: https://www.1177.se

Kärv hälsoväktare – tranbäret

Tranbär - kärv, syrlig och nyttig

Den syrliga och lite kärva smaken hos tranbär uppskattas av många, men bären är också bra för hälsan.

De små röda tranbären hittas på låga krypande ris som växer på myrar och mossar. De odlas också kommersiellt. Tranbär är släkt med lingon och innehåller vitaminer och stora mängder polyfenoler, bland annat resveratrol, proantocyanidiner typ A, antocyaniner och quercetin.

Skyddar mot bakterier och inflammation
Tranbär har antibakteriella och antiinflammatoriska effekter som anses motverka infektioner i urinvägarna, mag-tarmkanalen och munnen. Forskning har visat att tranbärsjuice fungerar hämmande på magsårsbakterien Helicobacter pylori via flera mekanismer. Att dricka osockrad tranbärssaft är ett gammalt husmorsknep mot urinvägs­problem som används än idag, och effekten bekräftas också i vetenskapliga försök. Det är förstås ändå viktigt att ta reda på när läkarkontakt vid urinvägsinfektion är nödvändigt. Tranbärsjuice kan även bromsa bakterier som annars orsakar dålig munhälsa och sedan via blodomloppet också skadar blodkärlen.

Gynnar friska blodkärl och hjärta
I studier har forskare sett att tranbär på flera sätt är positivt för hjärta och blodkärl eftersom de motverkar många av de riskfaktorer som är kopplade till hjärt-kärlsjukdom.

I en metaanalys av vetenskapliga publikationer undersöktes tran­bärets möjliga positiva hälsoeffekter på hjärt-kärlhälsa och metabola riskfaktorer hos vuxna försöksdeltagare. Resultatet visade att tranbär sänkte det systoliska blodtrycket och minskade BMI (body mass index), och hos de som var yngre än 50 år ökade det ”goda” HDL-kolesterolet.

Försiktighet vid medicinering och allergi
Personer som använder blodförtunnande medicin bör inte dricka tranbärsjuice eftersom ämnen i den interagerar med medicinen. Den som är allergisk mot acetylsalicylsyra kan reagera även på det naturliga konserveringsmedlet bensoesyra som finns i tranbär, lingon och hjortron.


Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9767006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27158532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20943032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21523220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27422512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12058989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31023488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21688109

Min historia – Jan-Åke Hörnberg

Jan-Åke Hörnberg - min historiaJag är 66 år och pensionerad. Ursprungligen kommer jag från Örnsköldsvik, men för två år sedan flyttade jag och min fru Annelie till Stockholm.
För att försöka hålla oss friska dricker vi nyttiga juicer, äter kosttillskott och promenerar varje dag. Vi tar inte några mediciner alls. Däremot har jag lidit av halsbränna i många år. Ingenting från Apoteket har fungerat, inte heller Annelies homeopatiska behandlingar.

Eftersom vi tycker om nyttiga juicer köpte min fru tranbärsjuice en dag. Vi blev väldigt förvånade när mina sura uppstötningar försvann på en vecka. Det hade vi inte alls väntat oss. Nu dricker jag 1 dl tranbärsjuice varje dag sedan något år tillbaka och har inga besvär.

Tranbärsjuicen är frisk och god, och ibland blandar vi ut den med vatten och använder som måltidsdryck. Dessutom dricker vi varje dag en juice på rödbetor och granatäpplen. Den dricker vi för dess renande effekt och för att den har blodtryckssänkande effekt.

Jan-Åke Hörnberg

© 2024  Råkraften.se