Rödbetsjuice kan sänka kärlåldern

Rödbetor - rödbetsjuice kan sänka kärlåldern

Risken för artärstelhet, åderför­fettning och belastning på kärl och hjärta kan minskas om du tänker på vad du äter.

Mat som rekommenderas för dig som vill ha en hälsosam livsstil och god hjärt-kärlhälsa är grönsaker, frukt, bär, baljväxter, mejeriprodukter med låg fetthalt, fullkorns­produkter, fisk samt omättade fettsyror, som finns i exempelvis olivolja. Ta det försiktigt med mättade fettsyror, rött kött, salt och alkohol. Sötade drycker är bäst att låta bli.

Lägre blodtryck
Rödbetsjuice har visats sänka blodtrycket genom att kväveoxiden, som bildas i kroppen från rödbetans nitrater, påverkar muskellagret runt kärlen så att det slappnar av och blodkärlen vidgas så att blodet kan flyta lättare. Detta i sig samt kväve­oxidens antiinflammatoriska effekt minskar risken att plack utvecklas på insidan av kärl­väggarna och på så sätt förebyggs åderförfettning.

Mindre stela artärer
I en engelsk forskningsstudie deltog 64 patienter med högt blodtryck. Försöken visade inte bara blod­trycks­sänkning utan också bättre funktion hos det innersta cellagret i blod­kärlen och minskad stelhet i artärerna. Forskarna föreslog att den senare effekten skulle kunna bero på minskad oxidativ stress och hämmad bildning av inflam­matoriska AGE-ämnen.

Sänkt risk
I andra studier har man sett att även blodfetts­samman­sättningen och insulinkänsligheten har förbättrats av rödbetsjuice. Därigenom minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Kväveoxidproduktionen i kroppen har betydelse för många viktiga biologiska processer. Källor är amino­syran L-arginin samt nitrater och nitriter. Med åldern eller vid vissa sjukdomar kan bildningen från L-arginin bli störd, och kostbaserade nitrater blir då en än viktigare källa till kväveoxid.

Rödbetor och gröna bladgrön­saker är rika på nitrater som omvandlas till kväveoxid. Anti­oxidanter och andra ämnen från frukt, bär och grönsaker kan gynna denna kväveoxidbildning. Anti­oxidanterna kan minska även andra riskfaktorer, vilket främjar god hjärt-kärlhälsa.


Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25421976
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27278926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203456

Min historia – Lars Lundgren

Lars Lundgren

Jag är en 67-årig man som hela livet försökt leva hälsosamt och motio­nerat på olika vis. Mitt huvud­intresse vad gäller motion har varit löpning, och från cirka 50-årsåldern har jag kombinerat löpning med styrke­träning. Att träna regelbundet har blivit ett absolut behov.

På semestern gillar jag olika akti­viteter såsom vandring och cykling ty då tycker jag – med luthersk touch – mig ha förtjänat god mat och några glas vin.

Rödbetsjuice och arteriografi
Inspirationen till att dricka rödbets­juice var en artikel i SvD. Den handlade om en 80-årig man som druckit rödbetsjuice och blivit 50 år yngre i aortan. Och metoden för att mäta förändringen kallades arteriografi. Oj, tänkte jag, att få en status på hur min aorta mår. Det vore intressant. Då hade jag precis börjat dricka rödbetsjuice och kände att jag absolut ville testa min aorta.

Kärlåldern sjönk
Första testet visade att jag var tre år yngre än min biologiska ålder. Där­efter drack jag en deciliter rödbets­juice per dag i tre månader och gjorde återigen en arteriografi. Till min förvåning visade det sig att jag, sett ur aortaperspektiv, blivit 41 år gammal medan min biologiska ålder var 66 år. En föryngring på 25 år.

Nu ingår i morgonrutinen att dricka en deciliter rödbets­juice. En treliters­box räcker en månad för mig. Min fru har en egen – yes, hon är också med på rödbetshälsovägen och vill ha en fräsch aorta. Att röd­betsjuicen är spetsad med vinäger gör den mycket god. Jag har provat märken utan vinäger och dessa har inte lika attraktiv smak som den jag köper.

Jag rekommenderar varmt en arteriografi i kombination med rödbetsjuice. Det är ju vitalt att se till att aortan mår bra, och med kombinationen av röd­betsjuice och sund mathållning kan alla som vill föryngra sin aorta.

Lars Lundgren

Bättre resultat med rödbetsnitrat

Rödbetsjuice är ett självklart tillskott för många som idrottar och vill öka sin syreupptagnings­förmåga och uthållighet. Både prestation och hälsa förbättras.

Du kan öka din prestationsförmåga genom att dricka rödbetsjuice, det vet du kanske redan. Många idrottare dricker rödbetsjuice för att få ökad träningskapacitet, förbättrat resultat vid tävling och snabbare åter­hämtning. Både elitidrottare, vardagsmotionärer och de som inte kan röra på sig så mycket tar hjälp av rödbetan för att orka mer.

Nitratets väg genom kroppen - nitrat omvandlas till nitrit och vidare till kväveoxidRödbetans nitrater ökar kapaciteten
I rödbetan finns många nyttiga ämnen, men det som enligt forskningen ger denna åtråvärda effekt är nitraterna. När du dricker rödbetsjuicen omvandlas dess nitrater till nitrit av munbakte­rierna och vidare till kväveoxid i magen och blodet. Blodkärlen vidgas och cirkulationen av syrerikt blod ökar. Svensk forskning har visat att cellernas ”kraft­verk” mitokondrierna dessutom blir effektivare.

Om du minskar syre­kost­naden för en viss aktivitet förbättrar du förmågan att upprätthålla aktivitets­intensiteten under en längre tidsperiod eller så presterar du på en högre nivå med samma ursprungliga syrekostnad.

Gedigen forskning stöder metoden
En mängd vetenskapliga studier bekräftar det idrottare världen över vittnar om. Vid Exeter University i England, till exempel, såg forskarna att uthålligheten ökade med 16 % och syrekostnaden sjönk med 5 % då deltagarna drack rödbetsjuice i 6 dagar och utförde tester de sista tre dagarna. En annan studie här visade att syreförbruk­ningen minskade med 1,7 % samtidigt som uthålligheten ökade med 14 % av en engångsdos med rödbetsjuice.

Man har ibland sett att effekten kan vara större för den som tränar på en lägre nivå än för elitidrottaren. I ett par studier var deltagarna 1,6 % respektive 1,7 % snabbare då de druckit rödbetsjuice. I många tävlingar på hög nivå är marginalerna mycket små. Då kan även en liten förbättring vara det där lilla extra som avgör resultatet.

Även smartare och starkare
Forskning har också handlat om ytterligare positiva effekter av rödbetsjuice för den som idrottar. I en forskningsstudie vid University of Exeter var deltagarnas hjärnor mer alerta under en fysisk aktivitet om de druckit rödbetsjuice, vilket exempelvis gynnar snabba beslut under en tävling. En svensk studie med möss visade att nitrat även kan ge starkare muskler.


Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30685420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25202886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19661447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23640589
https://rödbetsjuice.se

Kraftfullt färgämne i rödbetan

En knippe rödbetor - tänk på detta när du vill öka prestationen med rödbetor och rödbetsjuice

Inte bara nitrat­erna utan också färg­ämnena i rödbetor kan för­bättra din presta­tions­­för­måga och åter­hämtning när du idrottar.

Rödbetans färgämnen används som livsmedelsfärg och anses också ha goda effekter på hälsan då de bland annat fungerar som antioxidanter.

Det främsta färgämnet i rödbeta är betanin som ingår i gruppen beta­cyaniner. De tillhör i sin tur betalainerna som är vattenlösliga kväveinnehållande pigment.

Triatleter i studie med betalain
En forskargrupp vid University of California, USA, ville undersöka vad betalainerna i sig kunde ha för effekt på idrottares prestationer och åter­hämtning. De använde ett betalain­rikt koncentrat från rödbetor, men socker och nitrat hade tagits bort.

I försöket deltog 22 triatleter (triathlon är en uthållighets­idrott där tre grenar – simning, cykling och löpning – utförs i en följd). Deltagarna genomgick två försök med 7 dagar emellan. Under 6 dagar före respektive försök fick de antingen 100 mg koncentrat med betalain/dag eller placebo.

Bättre prestation med betalain
Den sjunde dagen fick deltagarna antingen 50 mg koncentrat eller placebo två timmar före testet som bestod i cykling 40 minuter (75 % av maximal syre­konsumtion) följt av löpning 10 km på tid.

Jämfört med placebo orsakade betalainkoncentratet snabbare tid i 10 km-loppet. Trots snabbare tid var hjärtfrekvens och upplevd utmatt­ningsnivå inte högre.

Betalain positivt för återhämtning
Ett dygn senare undersöktes deltagarnas återhämtning genom löpning 5 km på tid och provtagning. Av de 22 deltagarna sprang 17 snabbare i 5 km-loppet då de fått betalain. Kreatinkinas, som är en markör för muskel­nedbrytning, samt upplevd utmattning hade också ökat i mindre grad hos de som fått betalain. Alltså förbättrades deltagarnas prestation samt återhämtning tack vare betalainet.


Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28121183
http://rödbetsjuice.se/rodbetans-farg

Prestationshöjande rödbetsjuice – tänk på det här:

Terränglöpning - drick rödbetsjuice för bättre prestation

Hur mycket och när?

Optimal mängd nitrat är 5-8 mmol vilket motsvarar 0,3-0,5 g. Den rekommenderade mängden att dricka är 5 dl vanlig okoncentrerad rödbetsjuice eller motsvarande mängd rödbetskoncentrat.

1,5-3 timmar före träning eller tävling är bästa tidpunkten att dricka röd­betsjuicen. Effekten kvarstår i åtminstone 6 timmar. Många fyller på med nitrat under ett långlopp. Det kan också vara bra att ladda upp med en daglig dos 3-7 dagar före en tävling.

Fördelen med koncentrat är förstås att man inte behöver dricka så stor mängd. En populär sort innehåller exempelvis 0,4 g nitrat per dl.

Koka inte rödbetorna

Nitraterna i rödbetorna är vatten­lösliga. Det innebär att om du kokar rödbetorna och häller bort kok­vattnet förlorar du mycket av nitraterna. Ugnsbaka, ångkoka, råriv eller pressa dem istället.

Eftersom rödbetors nitratinnehåll varierar är det svårt att säga hur många rödbetor du behöver äta för att få i dig 0,3-0,5 g nitrat. Som jämförelse kan nämnas att till 1 dl okoncentrerad rödbetsjuice av en viss sort på marknaden används cirka 1,5–1,6 hg rödbetskross.

Tänk på:

  • När man dricker så stora mängder rödbetsjuice bör man göra uppehåll emellanåt för att effekten inte ska avta, vilket den kan göra efter två veckors regelbunden användning.
  • Koncentrerad rödbetsjuice kan vara starkt för magen för vissa. Späd ut med lite vatten först och prova dig fram.
  • Använd inte bakteriedödande munsköljmedel eftersom munbak­te­rier deltar i omvandlings­processen.
  • Barn under 1 år ska inte äta eller dricka nitratrika livsmedel. Den som är gravid, har någon sjukdom eller äter medicin bör rådgöra med sin läkare före kostomläggning.

Sagt på Facebook om rödbetsjuice

Det är kanon. Ökar prestationen bra, det märks.

Dricker 1 dl rödbetsjuice varje morgon. Blodtrycket håller sig bra.

Rödbetan gjort susen för mitt blodtryck efter 2 månaders försök dricker 1 dl varje morgon, har haft högt blodtryck i många år käkat tabletter inget hjälpt. Nu har läkarna tagit bort flera blodtryckssänkande mediciner på mig.

OBS! Den som har någon sjukdom bör diskutera sin medicinering och kost med läkare innan förändringar görs.

Rödbeta och blodfetter

Rödbetor bra för blodfetterna

Halten av och balansen mellan olika fetter i blodet har betydelse för hälsan. Rödbetor har visats ha positiva effekter.

När man talar om blodfetter handlar det oftast om triglycerider och det ”goda” HDL- respektive det ”onda” LDL-kolesterolet. Bland annat kosten påverkar blod­fettssammansätt­ningen.

Rödbetsjuice bättre än kokta rödbetor
Ett forskarlag delade in en grupp försöksdeltagare med högt blodtryck i två grupper. Under två veckor fick den ena gruppen äta kokta rödbetor och den andra dricka rödbetsjuice. Efter två veckor utan vare sig rödbetor eller rödbetsjuice fick de byta till den andra gruppens kost. Blodfetter samt blodtryck och andra markörer för kärlhälsa kontrollera­des.

Blodtryck och markörer för kärlhälsa uppvisade positiv effekt från både juice och kokta rödbetor, men den var större med juicen. Blodfetterna minskade däremot bara med juicen. Det kan förklaras av att när man kokar rödbetor lakas mycket av det nyttiga nitratet ut i kok­vattnet som hälls bort.

Blodfettsvärden och oxidativ stress
En studie gjordes med fysiskt aktiva personer som fick dricka 4 dl rödbetsjuice om dagen i 15 dagar. Jämfört med en kontrollgrupp ökade deras HDL-kolesterol medan LDL-kolesterolet minskade. Dessutom reducerades den oxidativa stressen.

En enda dos med 2,5 dl rödbetsjuice visade två timmar senare sänkta värden på LDL-kolesterol och triglycerider hos friska försöks­personer som deltog i ett annat vetenskapligt försök.

Positiv effekt på feta råttor
Försök har också gjorts med råttor som fått störda blodfetter efter att ha ätit fet kost. I en studie fick råttorna rödbetschips som sänkte totalkolesterolet och halten triglycerider. I en annan studie fick råttorna pressrester av rödbeta, vilket resulterade i förbättrade värden för totalkolesterol, LDL, triglycerider och HDL. Rödbetan gav också en antioxidativ effekt.


Källor:
https://www.1177.se
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27278926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21995671
https://www.lifescienceglobal.com/media/zj_fileseller/files/JPANSV5N3A2-Singh.pdf
https://www.researchgate.net/publication/326776623
https://scialert.net/abstract/?doi=pjn.2014.500.505

Smart med koncentrat

Inte bara idrottare utan också andra hälso­­medvetna dricker rödbets­juice. Koncentrat innebär att du kan dricka mindre och därför får mer för pengarna.

Rödbetsjuice dricks av många idrottare för att förbättra presta­tions­förmåga och åter­hämtning. För att slippa dricka en halvliter vid varje tillfälle brukar de flesta använda koncentrerad rödbets­juice.

Bra för kroppen och knoppen
Rödbetsjuice är också känt för att kunna sänka ett högt blodtryck. En mängd andra goda hälsoeffekter kan räknas upp för exempelvis hjärt-kärlhälsan, funktionen hos cellernas ”kraftverk” mitokond­rierna och magslem­hinnan. Det finns även studier som visar att rödbetsjuice ger bättre blodflöde till hjärnan så att du blir mer alert.

Att prestationsförmåga och ork ökar är bra inte bara för idrottare utan också för personer som av ålders- eller hälsoskäl har nedsatt tränings­förmåga.

Mindre mängd och billigare med koncentrat
Den som dricker rödbetsjuice av hälsoskäl, dricker oftast 1-2 dl om dagen. Varför inte byta ut den vanliga rödbets­juicen mot koncentrerad rödbetsjuice? Om den är koncentre­rad fyra gånger kan de flesta dricka den som den är utan att späda ut den. Du dricker mindre mängd och du får mer nyttigheter för pengarna. Smart!

Mycket grönsaker, frukt och bär ska vi äta, det säger Världshälso­organisa­tionen, WHO, och Livsmedels­verket. Att kombinera dem ökar de goda effekterna. Rödbetan innehåller massor med nyttiga ämnen, men ett av dem – nitrat – minskar om du kokar rödbetan. Ugnsbaka, råriv eller pressa till juice istället. Ibland kan osötade juicer också vara ett bra komplement när det är svårt att få i sig tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Rödbetsjuice och fönstertittarsjuka

Åderförkalkning i benen ger ofta bensmärtor under promenader. Livs­stils­förändringar minskar risken för allvarlig sjuk­dom, medicinering kan också behövas. Smärtan behandlas med gång­träning, och rödbetsjuice kan underlätta denna.

Perifer artärsjukdom eller benartär­sjukdom brukar kallas fönster­tittarsjuka eftersom den drabbade behöver stanna ofta på grund av smärta i benen under en promenad och kanske passar på att titta i skyltfönster då.

Orsaken är åderförkalkning i benens pulsådror. Värken kan sitta i vaderna eller någon annanstans i benen, till och med i ryggslutet. Alla får inte ont i benen utan kan känna domningar eller trötthet. Den som sitter still mycket kanske inte får symtom trots dålig blodcirkulation.

Behandla riskfaktorerna
Tillståndet måste behandlas för att förhindra allvarliga och livshotande sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Risk för amputation finns också om sjukdomen fort­skrider.

Till att börja med måste en rökare sluta röka direkt. Sedan ska risk­faktorer motverkas, vilket innebär att blodsocker, blodtryck och blod­fetter ska hållas på rätt nivå med hjälp av livsstilsförändringar och medicine­ring. Ofta ges blod­propps­före­byggande läkemedel.

Lindra smärtan
Smärtorna kan minska när risk­faktorerna behandlas, men de lindras främst med träning. Genom gång­övningar kan sträckan man kan gå bli längre och längre. En sjuk­gym­nast ger effektiva övningar. Skulle detta inte hjälpa är medicin eller kirurgi nödvändigt.

Rödbetsjuice positivt för blodkärlen
De flesta vet att rödbetsjuice kan sänka blodtrycket. Mycket forskning ligger till grund för den uppfatt­ningen. Det är främst rödbetans nitrater som är orsaken till den positiva effekten. Nitraterna omvandlas i kroppen först till nitrit och sedan till kväveoxid.

Många idrottare använder rödbets­juice för att öka prestations­förmågan. Nitraterna gör nämligen även så att cellerna utnyttjar syret effektivare när energi skapas.

Rödbetor innehåller också – liksom andra grönsaker, frukter och bär – antioxidanter. Vetenskapliga studier har indikerat att blodsockernivån och blodfetts­samman­sättningen kan normaliseras av sådan anti­oxidantrik kost.

Gångträning underlättas av rödbetsjuice
I en studie deltog åtta försöks­personer med benartär­sjukdom och bensmärta vid gång. Patienternas kapacitet vid motion på ett gång­band under­söktes, och dessutom mättes blodtrycket. Detta skedde vid två tillfällen med 1-2 veckors mellanrum. Patienterna fick 3 timmar före motionstestet 500 ml rödbetsjuice (med 9 mmol nitrat) den ena gången och placebo den andra gången, men de visste inte vad juicerna innehöll.

När patienterna druckit rödbetsjuice kunde de gå 18 % längre tid innan smärtan kom, och de orkade gå 17 % längre tid än vid det tillfälle när de druckit placebo. Dessutom hade de lägre blodtryck både vid vila och vid maximal ansträngningsnivå när de druckit rödbetsjuice. Forskning har tidigare visat en dosberoende koppling mellan nitrat och sänkt blodtryck samt träningskapacitet.

Ännu ett test bekräftar effekten
I en annan studie deltog patienter i ett 12-veckors­program med gång­träning under tre tillfällen per vecka. Den ena gruppen fick dricka rödbets­juice (innehållande 4,2 mmol nitrat) medan den andra intog placebo­­juice. Tid på löpbandet innan patienterna fick smärta och hur långt de gick under 6 minuter mättes. Tester för blodcirkulation och syre­sättning i musklerna utfördes också.

I båda grupperna hade upprepad motion positiv effekt på hur lång tid det tog innan det började göra ont vid övningen, men effekten hos de som druckit rödbetsjuice var tre gånger större. Effekten var positiv även vid 6-minuterstestet med mer än dubbelt så stor effekt med rödbets­juice. Rödbetsjuicen påverkade också kärl och muskler på ett sätt som underlättar motion.

 

Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29976553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21454745
https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/sjukdomar/fonstertittarsjuka-claudicatio-intermittens/

Min historia – Olof Cederström

Jag är en fattigpensionär som lever sunt. Jag röker inte, undviker alkohol och kolhydratrik, fet eller rökt mat och tränar mycket – varannan dag löpning, effektiv tid 1½–2 tim, och varannan dag tung styrketräning, effektiv tid 2–2½ tim.

Tränat har jag gjort sedan ungdomen, men i hela mitt liv har jag varje år drabbats av virusförkylningar som i flera fall lett till sekundära efter­följande bakterieinfektioner av lunginflammationstyp. Eftersom jag tränar 6 dagar i veckan har 3–6 veckors jätteförkylningar kraschat träningen och prestandan rejält.

Som genom ett trollslag är jag nu sedan något år helt fri från förkyl­ningar och gissar att det kan tillskrivas följande åtgärder under samma tid:

  • Varje dag dricker jag 250 cl röd­betsjuice och 125 cl lingonjuice.
  • Varje dag intar jag 2 rågade teskedar gurkmejapulver utrört i lite vatten.
  • Varje gång jag vistats bland många andra, till exempel i kollektivtrafik, butiker och gym, sköljer jag ögon, näsa och mun med vatten eller saltlösning.

Nu är jag därför i bättre tävlingsform än någonsin i mitt liv! Jag är kärnfrisk och min hälsostatus enligt det senaste omfattande hälsotestet är ”som vältränad 22–25-åring”.

Jag har en spontan känsla av att det viktigaste kanske faktiskt är just juicerna, eftersom till exempel ändringen till perfekt blodtryck, tack vare rödbetsjuicen, ju är sådant som jag direkt fysiskt kunnat notera.

Juicerna jag dricker hittade jag i den lokala butiken, men jag upptäckte snart att det var bättre att skicka efter större förpackningar, bag-in-boxar, från producentens nätbutik. Det fungerar jättebra.

Olof CederströmRödbeta och lingon - bra för immunförsvare