Granatäpple och njursjukdom

Granatäpple och granatäpplejuice - kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos njursjuka som får dialysbehandling

När njurarna inte fungerar kan dialysbehandling bli nödvändigt. Många njursjuka drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Ett kontrollerat intag av granatäpplejuice kan minska risken.

Njurarna renar blodet från slaggprodukter och reglerar salt- och vattenbalansen i kroppen. Det som ska bort sköljs ut med urinen. Om njurfunktionen är nedsatt fungerar inte detta som det ska. Blodet kan då renas från slaggprodukter och överflödig vätska med hjälp av dialysbehandling.

Risken ökar för njursjuka att dö av hjärtrelaterade problem på grund av rubbad blodfettsbalans och högt blodtryck eller av infektioner.

Granatäpplejuice före dialys

Granatäpplejuice har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper, något som forskning visat minskar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom.

I en studie fick 101 patienter dricka antingen granatäpplejuice eller placebo under ett år före varje dialys som skedde tre gånger i veckan. Testerna visade att de patienter som fick granatäppeljuice mer sällan drabbades av vanliga följdeffekter som inflammationer, infektioner och vävnadsskador. Dessutom sänktes blodtryck och kolesterol vilket minskar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Granatäpplejuice efter dialys

Ett annat vetenskapligt försök gjordes med 41 patienter som fick dialysbehandling tre gånger i veckan. Försöksdeltagarna delades in i två grupper. Den ena gruppen drack 1 dl granatäpplejuice direkt efter sin dialysbehandling under 8 veckor. Efter fyra veckors uppehåll fick i stället den andra gruppen dricka granatäpplejuice under 8 veckor. Före och efter varje period mättes blodfettsprofil, blodtryck samt biomarkörer för oxidation och inflammation hos samtliga försöksdeltagare. 

Resultatet visade att medan patienterna drack granatäpplejuice minskade triglyceriderna och det goda HDL-kolesterolet ökade*. Detta innebär en förbättrad blodfettsbalans. Förhållandet var omvänt när patienterna inte drack granatäpplejuice, och blodfettsbalansen var alltså sämre.

Samtidigt orsakade granatäpplejuicen sänkt blodtryck. Biomarkörerna visade att granatäpplejuicen också hade antioxidativa och antiinflammatoriska effekter på patienterna.

Granatäpplejuice i lagom mängd

Granatäpplejuice har alltså potential att minska risken för komplikationer hos njursjuka som får dialysbehandling.

Eftersom granatäpplejuice innehåller kalium är det viktigt att den som är njursjuk rådfrågar sin läkare om intag av granatäpplejuice liksom om andra kostförändringar.

* HDL har bland annat antiinflammatoriska egenskaper och skyddar mot åderförfettning. Förhöjt triglyceridvärde ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31646650
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/granatapplet-en-livraddare

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Inflammatorisk tarmsjukdom kan lindras av antocyaniner

Blå och röda bär - antocyaniner är naturliga färgämnen i bär, frukt och grönsaker. De har positiva hälsoeffekter och kan motverka inflammatorisk tarmsjukdom.

Antocyaniner är naturliga färgämnen i frukt, bär och grönsaker. Ämnena har bland annat antioxidativa, antiinflammatoriska och prebiotiska effekter. Vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, kan antocyaninerna därför motverka sjukdomen.

I diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom – IBD – ingår Crohns sjukdom, ulcerös kolit och oklassificerad kolit. Ibland inräknas mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit. IBD karakteriseras av en kronisk inflammation i tarmens slemhinna. Både arv och miljö kan orsaka IBD.

Komplicerade orsakssamband vid IBD

Troligtvis beror IBD på kronisk eller återkommande aktivering av immunsystemet i mage och tarm. En teori är att kroppens immunförsvar hos vissa individer reagerar på den normala bakteriefloran. Samspelet mellan bakterier, defekter i den skyddande barriärfunktionen hos innerskiktet i tarmen och det lokala immunförsvaret i dess slemhinna har förmodligen betydelse, liksom yttre faktorer som kan påverka detta samspel.

Naturliga färgämnen är bra för hälsan

Frukt, bär och grönsaker innehåller en stor mängd polyfenoler och andra bioaktiva ämnen. Många av dem är färgämnen. En grupp sådana ämnen är antocyaninerna som ger röda, lila och blå färger. Man vet att kost med antocyaniner har positiva hälsoeffekter. Exempel på råvaror med antocyaniner är bär med starka färger, och ämnena finns även i frukter, exempelvis granatäpple, och grönsaker.

Antioxidativa och antiinflammatoriska

I en litteraturstudie av forskningsrapporter sammanställdes rön om antocyaninrika, naturliga produkter som används i hela världen för att behandla IBD. Antocyaniner kan både motverka och behandla IBD genom att förhindra oxidativ stress, ha cellskyddande funktioner, bromsa inflammatoriska cytokiner och hämma cellers signalering vid inflammatoriska processer. Dessutom har de prebiotiska effekter på tarmfloran.

Prebiotisk effekt ger friskare tarmflora

En mindre del av antocyaninerna absorberas och dessa bryts ner snabbt. De har alltså ganska låg biotillgänglighet, men nedbrytningsprodukterna av antocyaninerna har stor betydelse för de positiva effekterna av kost rik på antocyaniner. En stor del av antocyaninerna fortsätter till tarmarna och de nedbrytningsprodukter som bildas där påverkar tarmflorans sammansättning av bakterier och deras aktivitet på ett positivt sätt, exempelvis i blindtarmen. Slutsatsen av sammanställda forskningsrön var att konsumtion av antocyaninrika livsmedel skulle kunna vara ett komplement till konventionella mediciner vid förebyggande och behandling av inflammatoriska sjukdomar i mage och tarm.


Källor:
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gastroenterologi/inflammatorisk-tarmsjukdom-ibd-kronisk
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25586636

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Hjärtats beskyddare granatäpplet

Granatäpplejuice - kan skydda hjärta och blodkärl

Hjärtat behöver friska blodkärl för att fungera bra. Granatäpplet kan motverka riskfaktorer för sjukdomar i kärl och hjärta.

Granatäpplets vackert röda fruktkött älskas i hela världen för den goda smaken. Med lite möda kan man skala frukten och njuta av den som den är, men det är också vanligt att pressa den till juice. Den är inte bara god utan också nyttig.

Riskfaktorer för hjärtsjukdom
För att hjärtat ska få vara friskt behöver blodkärlen och blodcirkulationen fungera bra. Det gör de inte vid högt blodtryck och åderförfettning. Blodfettsrubbningar och inflammation ser man ofta vid dessa sjukliga tillstånd, likaså oxidativ stress då det är obalans mellan antioxidanter och fria radikaler som då kan orsaka skador.

Många ämnen med goda hälsoeffekter
Granatäpple har studerats flitigt när det gäller hjärt- och kärlhälsa. Frukten innehåller rikligt med hälsosamma ämnen som motverkar riskfaktorer för sådana sjukdomar, exempelvis kalium, antocyaniner, flavonoler och de för granatäpple unika ämnena punicinsyra och punicalagin.

Patienter blev bättre av granatäpplejuice
I en studie med patienter med svår åderförfettning i halsens blodkärl fick 10 av deltagarna dricka granatäpplejuice varje dag.

Forskarna såg efter ett år att tjockleken på förfettningarna hade minskat med 30 % medan en grupp deltagare som inte fick granatäpplejuice i stället hade fått en ökning av tjockleken med 9 %. Man såg också att det systoliska blodtrycket sjunkit med 12 % när deltagarna druckit granatäpplejuice. En biomarkör som indikerar härskning – oxidation – av blodfetter minskade med 19 % samtidigt som den totala antioxidantstatusen i blodet ökade med 130 %. Att dricka granatäpplejuice verkar alltså kunna bidra till god hälsa i blodkärl och hjärta.

Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28608832
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15158307
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16626982

Alkoholfri, fruktig mojito utan tillsatt socker

Fruktig, alkoholfri mojito

GRANATÄPPELMOJITO

1/2 lime skuren i bitar
8–12 myntablad
15 cl granatäppeljuice
Is, gärna krossad
Kolsyrat vatten

ÄPPELMOJITO

1/2 lime skuren i bitar
8–12 myntablad
15 cl äppelmust
Is, gärna krossad
Kolsyrat vatten

Gör så här:

Lägg limebitar och myntablad i ett glas och muddla dem, inte för hårt. Lägg i ordentligt med is. Häll i juice eller must och fyll upp med kolsyrat vatten. Garnera gärna med toppen av en myntakvist.

Kombinera granatäpple och blåbär

Granatäpple och blåbär - kombinera för hälsosam och föryngrande effekt

Urolitin-A är ett ämne som renoverar cellerna och bromsar åldrandet. När granatäpple och blåbär sam­arbetar bildas denna viktiga molekyl.

När vi åldras försämras cellernas ”kraftverk” mitokondrier­na. I cellerna bryts normalt defekta mitokondrier ner och delarna återanvänds till nya mitokondrier. Detta underhåll fungerar sämre och sämre, och defekta mitokondrier och delar av dem samlas i cellerna. De mitokond­rier som fortfarande fungerar blir också mindre effektiva med åldern. Vävnader och organ i kroppen påverkas negativt, ålders­relaterade sjukdoms­tillstånd, exempelvis neuro­logiska sjuk­domar, kan utvecklas och musklerna försvagas.

I vetenskapliga försök har ämnet urolitin-A haft positiva effekter på mitokondrierna. När ellagitanniner och ellaginsyra från granatäpple och vissa andra vegetabilier kommer ner i magen kan tarmbakterier i en frisk tarmflora omvandla dessa poly­fenolämnen till urolitin-A och andra former av urolitin.

Frisk tarmflora nödvändig
Alla individer har olika tarmflora, och hos vissa bildas urolitin-A i mindre mängd eller inte alls. En bakterietyp som har betydelse är Akkermansia.

Ämnen i kosten som gynnar en hälsosam tarmflora med god balans mellan bakterierna kallas prebiotika. Dit räknas vissa kostfibrer men även polyfenoler har liknande goda hälsoeffekter.

Blåbär är bra för magen på flera sätt. De innehåller anti­inflammatoriska antocyaniner, som är polyfenoler, och prebiotiska kostfibrer som har visats motverka tarm­inflammationer vid vetenskapliga studier. De inne­håller också polyfenolen pterostilben. Vissa kallar det för en ”kemisk kusin” till resveratrol.

Flera studier med möss visade att lingon och tranbär, som innehåller resveratrol, bromsade de negativa hälso­effekter­na av fet kost samtidigt som mössens tarmflora förändrades.

Blåbärens pterostilben
Forskare från Spanien och USA fann att pterostilben hade effekter liknande de från lingon och tranbär. De under­sökte om tillskott av pterostilben i 6 veckor kunde för­ändra tarmfloran hos försöks­råttor. De tittade också på kopp­lingen mellan tarmflora och värden som har be­ty­del­se för ohälsa som beror på fetma.

De såg att pterostilben kunde skydda mot fetma, förbättra insulin­känslig­heten och förändra tarmfloran så att sammansättningen blev hälso­sammare. Vissa bakterie­grupper minskade i förekomst samtidigt som andra ökade. Det fanns ett samband mellan de bakterie­grupper som ökade – bland annat just Akker­mansia – och minskning av fetma. Pterostilben, som förbättrar tarmfloran och ökar mängden av dessa bakterier, kan därmed antas främja bildning av urolitin-A.

Föryngrande effekt av urolitin-A
En forskargrupp testade urolitin-A på rundmaskar. Livslängden ökade med drygt 45 % hos de maskar som fick urolitin-A jämfört med kontroll­gruppen. Forskarna kunde också se att mängden defekta mitokondrier minskade av urolitin-A.

Därefter gjordes försök med möss och råttor. Även här minskade mängden defekta mitokondrier tack vare urolitin-A. Dessutom fick äldre möss 42 % bättre uthållighet när detta testades. Muskelstyrka och spontan aktivitet ökade. Även unga råttors ”träningskapacitet” ökade av ämnet.

Hjärnceller skyddas
Urolitin-A har också potential att skydda nervceller enligt en polsk-fransk studie. Forskarna studerade hur granat­äpplejuice och bildad urolitin-A kunde skydda mot Parkinsons sjukdom hos råttor. Resultatet var positivt. Hos de råttor som fick granatäpplejuice kunde mito­kondrierna motverka oxidativ stress och hjärncellerna skyddades från celldöd så att de motoriska symtomen minskade. Dessutom fick forskarna bekräftat att urolitin-A kunde ta sig in i hjärnan genom blod-hjärnbarriären.

Kombinera två goda råvaror
Både granatäpple och blåbär är rika på polyfenoler som motverkar oxidativ stress och låggradiga inflammationer, vilket annars kan orsaka för tidigt åldrande och många folksjukdomar. Några exempel som brukar nämnas är att granatäpple sägs skydda huden mot rynkor och motverka plackbildning på hjärn­cellerna, vilket kan bromsa Alzheimers, och blåbär anses för­bättra hjärnfunktionen och synen hos äldre.


Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31892167
http://blåbärsjuice.se/blabar-som-prebiotika-for-en-halsosam-tarmflora/
http://granatäpplejuice.se/sakta-ner-aldrandet-med-granatapple/

Rön om granatäpple

Granatäpple - rön visar många positiva hälsoeffekter

I många vetenskapliga studier har det skrivits om granat­äpplets goda hälsoeffekter och förmåga att motverka olika riskfaktorer och sjukdomar. Några exempel:

 • Skyddar mot oxidativ stress
 • Inflammationsdämpande
 • Föryngrar cellerna
 • Förbättrar blodfetts­samman­sättningen
 • Motverkar diabetes typ 2
 • Skyddar mot åderförfettning och hjärt-kärlsjukdom
 • Hämmar bakterier som orsakar tandköttssjukdomar
 • Bromsar sjukdomar i hjärnan
 • Hämmar vissa cancerceller
 • Förbättrar fertiliteten
 • Gynnar en frisk tarmflora
 • Ger bättre ork och återhämtning vid träning


Källa: http://granatäpplejuice.se

Frisk mun bra för hjärtat

frisk mun bra för hjärtat, ät blåbär, andra bär och granatäpple

Vissa bär och frukter kan motverka tandlossning och i förläng­ningen hjärt-kärlsjukdom. Detta bland annat tack vare sina anti­bakteriella, antioxidativa och anti­inflamma­toriska egenskaper.

Tandlossning, parodontit, är en vanligt förekommande sjukdom som förstör både tandkött och tänder. Om sjukdomen får fortskrida kan käk­benet angripas och tänderna lossna.

Coaggregation uppstår när flera bakteriearter samverkar för att fästa till en viss yta, som tänder eller tand­kött. Bakterierna börjar sedan kolonisera området. Deras kolonier växer och plack bildas vid tänderna.

Bakterierna producerar avfalls­produkter, inklusive syror som fräter bort dentinet på tänderna. De äter också vävnad på tandkötts­kanten vilket löser upp tandköttet. När kolonierna växer producerar de ökande mängder av avfallsprodukter.

Bakterier, inflammation och blodkärl
De signalämnen som då frisätts i kroppen orsakar inflammation i tand­köttet, gingivit. Från den inflammera­de vävnaden kan bakterier, bakterie­ämnen och signal­ämnen för inflammation komma ut i blodbanan. Här kan de skada innerväggarna i blodkärlen och transpor­teras vidare till vävnader och organ. Långsam kronisk inflam­mation och infektion som pågår vid tandlossning ökar därför risken för hjärt-kärlsjukdom och andra sjukdomar. Det är av den anledningen vissa bakterier som infekterar tandköttet har kopplats till skador på halspulsådern.

Forskare har sett att patienter med tandlossning har väldigt låga halter av antioxidanter i saliven. Kroppen hinner inte få fram tillräckligt mycket antioxidanter för att bekämpa den stora mängden fria radikaler som sjuk­domen och inflammationen skapar, och sjukdomen kan därför fortskrida.

Bär och frukt är rika på antioxidanter. Men ämnena de innehåller kan även motverka bakteriernas angrepp och inflammationerna. Att tranbär och lingon innehåller bland annat proantocyanidiner som begränsar tillväxten av bakterier som infekterar tandkött och bildar plack på tänderna visste du kanske redan, men också exempelvis granatäpple och blåbär har goda effekter.

granatäpple bra för munhälsa och hjärta

Granatäpple
Punicalagin är ett av flera intres­santa ämnen i granat­äpple. Det står för mer än 50 % av juicens anti­oxidativa aktivitet och har också visats angripa skadliga mun­bakterier på flera olika sätt. I försök har granat­äpple haft ännu bättre anti­bak­teriell effekt än munsköljmedel med klorhexidin. Granat­äpple verkar också indirekt genom att gynna de goda bakterier­na som ökar mot­stånds­kraften mot skadliga bakterier.

Granatäpple har visats minska blödning i tandköttet och bromsa sjukdomsförloppet. Inflammation kan dämpas genom att olika inflamma­tionsprocesser hämmas på molekyl­nivå då ämnen i granat­äpple motver­kar vid­häft­ningen av inflam­matoriska vita blodkroppar i blod­kärlen samt minskar bildningen av inflammato­riska ämnen.

Blåbär
I en vetenskaplig studie deltog 24 patienter med tand­kötts­inflam­mation. De delades slump­mässigt in i tre grupper. En kontrollgrupp fick äta placebo medan de andra två fick äta 250 g respektive 500 g blåbär per dag i sju dagar. Dessutom fick en referens­grupp med åtta patienter en normal behandling med tandren­göring och information om oral hygien.

Efter dessa sju dagar fann forskarna att de som ätit 250 g blåbär hade fått en minskning av tandköttsblödning med 41 procent medan minskningen hos de som ätit 500 g var 59 procent. För de som fått behandling var resultatet 58 procent. I placebo­gruppen minskade blödningen med 39 procent. Hos de som ätit 500 g blåbär sågs även en minskning av flera typer av signal­ämnen för inflammation i vätskan runt tänderna.

Tandläkarkontroll och god mun­hygien är förstås nöd­vändigt, men bär och granatäpple kan vara ett gott komplement.


Källor:
http://www.tf.nu/nyhet/antioxidanter-botemedel-mot-tandlossning/
https://www.realnatural.org/berries-slow-gum-infections/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29284927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25970751

Mat för hjärnan

granatäpple och blåbär, bra för hjärnan

Vid Alzheimers sjukdom bildas plack på hjärnans nervceller som sakta förstörs. En av följderna är sämre minne och kognition. Granatäpple och blåbär kan förebygga detta.

En kost rik på frukt, bär och grönsaker är en del av en hälsosam livsstil som kan hålla hjärnan frisk och motverka problem med minnet. Blåbär och granatäpple är goda exempel.

Bättre minne med blåbär
Att blåbär är bra för hjärnan och kan vara ett skydd mot Alzheimers och andra demenssjukdomar visar vetenskapliga studier från University of Cincinnati. Enligt forskningsresultaten kan blåbär förbättra minne och kognitiv funktion hos vissa äldre personer.

”Våra resultat stöder tidigare djurförsök och preliminära studier med människor”, säger professor Robert Krikorian. Han tillägger att blåbärens goda effekt förmodligen beror på antocyaniner som tidigare har visats förbättra djurs kognition.

I denna studie deltog 47 försökspersoner, 68 år eller äldre, med måttlig kognitiv nedsättning, vilket innebär risk för att utveckla Alzheimers sjukdom. Under 16 veckor fick de antingen frystorkat blåbärspulver i en mängd som motsvarar en kopp blåbär, eller ett placebopulver.

Försökspersonerna som fått blåbärspulver uppvisade förbättrat minne och större förmåga att hitta ord och begrepp jämfört med placebogruppen. Även vid magnetröntgen uppmättes ökad hjärnaktivitet hos blåbärsgruppen.tre granatäpplekärnorGranatäpple kan ha bromsande effekt
Forskning visar att granatäpplets antiinflammatoriska egenskaper skulle kunna bromsa neurologiska sjukdomar som Alzheimers.

En forskargrupp vid University of North Dakota fann vid en studie med möss att de möss som fått granatäpple fick bättre minne och mindre plack på hjärncellerna.

Enligt en studie vid University of London, där frystorkat granatäpple motverkade inflammation och plackbildning på preparerade celler, kan intag av granatäpple vara ett sätt att bromsa förloppet hos degenerativa neurologiska sjukdomar som Alzheimers.

 
Källor:
http://healthnews.uc.edu/news/?/27412/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738232/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26155780

Skala granatäpple

Skala granatäpple

Granatäpple är inte bara gott, det innehåller också mycket nyttiga ämnen. Några är punicalagin och punicinsyra som är unika för granatäpplet. Studier har visat att granatäpple har mycket hög antioxidativ effekt, och att många sjukdomar som kan kopplas till för tidigt åldrande motverkas av frukten.

Det finns olika metoder för att komma åt de åtråvärda kärnorna med det saftiga, röda fruktköttet. Det här är en:

 1. Skär av ett lock i toppen på granatäpplet.
 2. Skär sedan flera skåror från toppen till botten längs med de vita skiljeväggarna med hinnor.
 3. Bryt isär granatäpplet från toppen och utåt i ”klyftor”.
 4. Peta ut kärnorna försiktigt och ta bort de vita hinnorna.

Granatäpplejuice och typ 2-diabetes

Granatäpple mot typ 2-diabetes

Att lingon är bra vid typ 2-diabetes vet många, men färre vet att det också gäller granatäpple.

Med. dr Olle Haglund berättar att granatäpple förutom att sänka blodsockret dessutom motverkar inflammation samt förhöjda halter av fria radikaler och åldersproteinerna AGE, vilket ofta ses vid typ 2-diabetes. HbA1c, måttet på ”långtidssocker”, är en sådan AGE. Han rekommenderar sina patienter att dagligen dricka osötad juice av såväl lingon som granatäpple vid typ 2-diabetes.

I en vetenskaplig studie undersöktes granatäpplets påverkan på typ 2-diabetiker. Tre timmar efter ett glas granatäpplejuice sjönk blodsockret hos 80 % av diabetikerna som deltog. Dessutom ökade insulinproduktionen samtidigt som insulinresistensen minskade.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25223711

© 2024  Råkraften.se