Granatäpple och njursjukdom

När njurarna inte fungerar kan dialysbehandling bli nödvändigt. Många njursjuka drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Ett kontrollerat intag av granatäpplejuice kan minska risken.

Njurarna renar blodet från slaggprodukter och reglerar salt- och vattenbalansen i kroppen. Det som ska bort sköljs ut med urinen. Om njurfunktionen är nedsatt fungerar inte detta som det ska. Blodet kan då renas från slaggprodukter och överflödig vätska med hjälp av dialysbehandling.

Risken ökar för njursjuka att dö av hjärtrelaterade problem på grund av rubbad blodfettsbalans och högt blodtryck eller av infektioner.

Granatäpplejuice före dialys

Granatäpplejuice har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper, något som forskning visat minskar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom.

I en studie fick 101 patienter dricka antingen granatäpplejuice eller placebo under ett år före varje dialys som skedde tre gånger i veckan. Testerna visade att de patienter som fick granatäppeljuice mer sällan drabbades av vanliga följdeffekter som inflammationer, infektioner och vävnadsskador. Dessutom sänktes blodtryck och kolesterol vilket minskar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Granatäpplejuice efter dialys

Ett annat vetenskapligt försök gjordes med 41 patienter som fick dialysbehandling tre gånger i veckan. Försöksdeltagarna delades in i två grupper. Den ena gruppen drack 1 dl granatäpplejuice direkt efter sin dialysbehandling under 8 veckor. Efter fyra veckors uppehåll fick i stället den andra gruppen dricka granatäpplejuice under 8 veckor. Före och efter varje period mättes blodfettsprofil, blodtryck samt biomarkörer för oxidation och inflammation hos samtliga försöksdeltagare. 

Resultatet visade att medan patienterna drack granatäpplejuice minskade triglyceriderna och det goda HDL-kolesterolet ökade*. Detta innebär en förbättrad blodfettsbalans. Förhållandet var omvänt när patienterna inte drack granatäpplejuice, och blodfettsbalansen var alltså sämre.

Samtidigt orsakade granatäpplejuicen sänkt blodtryck. Biomarkörerna visade att granatäpplejuicen också hade antioxidativa och antiinflammatoriska effekter på patienterna.

Granatäpplejuice i lagom mängd

Granatäpplejuice har alltså potential att minska risken för komplikationer hos njursjuka som får dialysbehandling.

Eftersom granatäpplejuice innehåller kalium är det viktigt att den som är njursjuk rådfrågar sin läkare om intag av granatäpplejuice liksom om andra kostförändringar.

* HDL har bland annat antiinflammatoriska egenskaper och skyddar mot åderförfettning. Förhöjt triglyceridvärde ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31646650
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/granatapplet-en-livraddare

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

© 2024  Råkraften.se