Friskt åldrande med frukt, bär och grönsaker

Många åldersrelaterade sjukdomar kan motverkas av frukt, bär och grönsaker. Deras ämnen har bland annat antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper och skyddar därför mot sådana sjukdomar.

Att få fortsätta vara frisk och ha god livskvalitet trots att man blir äldre är något som alla önskar sig. Åldrande karaktäriseras fysiologiskt som fortskridande systemisk dysfunktion i nästan alla organ. Detta orsakar ökad sårbarhet och risk för degenerativa sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, cancer och Alzheimers.

Risk för sjukdomar när man blir äldre

Många forskare menar att både förtida åldrande och kroniska degenerativa sjukdomar är nära kopplat till oxidativ stress, ämnesomsättningsrubbningar, låggradiga inflammationer samt skador och mutationer i DNA:t – faktorer som i sin tur ofta hänger ihop. När det blir obalans mellan oxiderande ämnen, som fria radikaler, och kroppens antioxidativa skydd uppstår oxidativ stress. Viktiga biologiska molekyler, som DNA, protein och fetter, oxideras, vilket i sin tur skadar celler och organ.

Frukt, bär och grönsaker skyddar

Växter innehåller förutom näringsämnen också stora mängder av olika typer av andra bioaktiva ämnen som kallas fytokemikalier. I forskningsstudier har man sett positiva effekter av att äta exempelvis frukt, bär och grönsaker. Förmodligen beror det bland annat på att ämnena fungerar som antioxidanter och stoppar överskottet av fria radikaler. Ämnena har också antiinflammatoriska egenskaper, och just inflammation är ofta en komponent vid åldersrelaterade sjukdomar. Äter du ett halvkilo frukt, bär och grönsaker varje dag ökar chansen att få vara frisk.

Källa: https://www.academia.edu/50082954

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

© 2024  Råkraften.se