Vanligt vatten

Rent vatten är en åtråvärd natur­resurs som vi kanske tar för given i Sverige. Men även vi behöver vara rädda om det.

I Sverige förbrukar en person 200-400 liter rent vatten per dygn. Enligt FN behöver en människa 25-40 liter per dag till dryck, matlagning och hygien. I ett flertal länder saknar många rent vatten överhuvudtaget. Vatten behövs också för odlings­bevattning och i industrier. Eftersom det på många håll i världen är brist på vatten skapar detta konflikter när olika grupper vill ha kontrollen över det. Skolors brist på sanitära förhål­landen gör dessutom att flickorna får stanna hemma. Kvinnorna har ofta ansvar för att hämta vatten, vilket tar tid från arbete och studier.

Även i Sverige får vi ibland vatten­brist. Vi behöver hushålla med kran­vattnet och se över använd­ningen till annat än dryck. Att bidra till att vattnet får förbli så rent som möjligt och att inte belasta vatten­verken i onödan är viktigt.

Vad kan du själv göra?

 • Välj alltid kranvatten istället för flaskvatten.
 • Köp inte produkter som innehåller antibakteriella kemikalier.
 • Häll inte miljöfarligt avfall i avloppet utan lämna det till en miljöstation.
 • Källsortera och lämna även miljö­farligt skräp till en miljöstation.
 • Lämna överblivna mediciner till apoteket.
 • Tvätta om möjligt bilen på en (miljö­certifierad) biltvätt, annars upp­ställd på en gräsyta.
 • Dammsug ordentligt före golvtvätt, dammet innehåller ämnen som inte bör finnas i uthällt skurvatten.
 • Använd aldrig hobby- och konst­närsfärger som innehåller kadmium.
 • Impregnering på skor och kläder ska inte innehålla högfluorerade ämnen (PFAS).
 • Använd tandkräm och deodorant utan triklosan.
 • Överdosera inte tvätt- och ren­göringsmedel, det finns dessutom miljövänliga alternativ.
 • Köp miljömärkta produkter så utsätts du och miljön för mindre mängd kemikalier.
 • Papperskorg på toaletten gör att sådant som stör vattenrenings­verken inte spolas ner.


Källor:
http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten
https://www.redcross.se

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

© 2024  Råkraften.se