Lakrits

Lakrits - ät med måttaI tusentals år har lakritsroten an­vänts som naturläkemedel. I dag är lakrits ”inne”, du kan gå på lakrits­provningar, tillsätta det i mat och till och med hitta lakrits i hudvårds­produkter.

Den mest potenta substansen i lakrits är glycyrrhizinsyra som i modern tid har använts bland annat vid behandling av magsår. Glycyrrhi­zinsyra omvandlas till glycyrrheti­ninsyra av bakteriefloran i mag-tarmkanalen.

Ämnet kan hämma ett enzym som deltar i den hormonellt styrda blod­trycksregleringen och salt-vatten­­balansen i kroppen. Biverk­ningar av lakrits kan därför bli vätske­ansamling i kroppen, förhöjt blod­tryck, kalium­brist och hjärt­rytmrubbningar.

I saltlakrits är den vanligaste till­satsen salmiak, ammonium­klorid. Det är oklart hur mycket detta ämne i sig påverkar salt-vattenbalansen.

Lagom är bäst
Livsmedelsverket räknar med att 50 gram lakritsgodis motsvarar ungefär 100 milligram glycyrrhizinsyra, men mängden varierar mycket i olika produkter. De menar att för de flesta uppträder inte oönskade effekter om intaget begränsas till denna mängd, men mycket tyder på att det finns risk för biverk­ningar hos känsliga personer. Möjliga riskgrupper är personer med högt blodtryck, hjärtfel eller njursjukdom samt gravida.

Många älskar lakritsgodis, men att äta med måtta är nog bra. Vissa personer är känsligare för biverk­ningarna än andra och bör kanske undvika lakrits helt.

Källor:
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/02/Lakrits–sa-mycket-mer-an-godis/
https://www.livsmedelsverket.se/

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

© 2024  Råkraften.se