Gurkmeja kan lindra knäartros

Knäartros brukar lindras med motion och medicin. Forskning visar att gurkmeja kan motverka både besvären och läkemedels­biverkningar.

Artros är en kronisk ledsjukdom som orsakar inflammation och smärta. Det är den vanligaste formen av ledinflammation, speciellt hos äldre. Sjukdomen behandlas vanligen med smärt­stillande och anti­inflamma­torisk medicin samt motion för att lindra och bromsa försämring.

Ofta används medicin av typen icke-steroida värk- och inflammationshämmande läkemedel, NSAID. Dit hör diklofenak. Medicinen kan ge vissa patienter biverkningar.

Gurkmeja innehåller curcuminoider
I gurkmeja finns kurkumin och andra curcuminoider som anses ha bland annat en antiinflammatorisk effekt. Ämnena är poly­fenoler och ger också gurkmejans rotstam dess färg. Den guldgula gurkmejan har använts som krydda, färgämne och folkmedicin i tusentals år.

Sammanställning av forskningsrapporter
En forskargrupp sammanställde och utvärderade 16 olika vetenskap­liga studier med sammanlagt 1 810 patienter med knäartros som behandlats med olika typer av gurkmejaextrakt. I elva av studierna jämfördes gurkmejaextrakten med placebo och i de andra fem med NSAID-läkemedel.

Generellt minskade knäsmärtan och rörligheten förbättrades hos patienterna då de fått gurkmejaextrakt i stället för placebo. Effekten var större ju lägre BMI patienterna hade – övervikt motverkade alltså i viss mån den positiva effekten.

Gurkmejaextraktet hade liknande effekt som NSAID-läkemedlen men 12 % mindre biverkningar och låg på samma nivå som placebo.

Större effekt och skydd mot biverkningar
I exempelvis ett av de vetenskap­liga försöken deltog 140 patienter som diagnosticerats med knäartros. Patienterna fick NSAID-läkemedlet diklofenak. Hälften av dem fick dessutom tillskott av en curcuminoidblandning.

Vid försökets start, efter två veckor samt efter 4 veckor, när försöket avslutades utvärderades patienternas knäsmärta och livskvalitet. Patienternas tillstånd förbättrades av behandlingen men i synnerhet hos de som förutom medicin även fick curcuminoider.

Forskarna noterade även eventuella biverkningar av medicineringen. Av de patienter som fick enbart diklofenak drabbades 38 % av biverkningar medan endast 13 % av patienterna fick biverkningar när diklofenaken kompletterades med curcuminoider. Tillskott med curcuminoider inte bara ökade den positiva effekten utan skyddade alltså även mot läkemedelsbiverkningar.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33511486
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32311961

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

© 2024  Råkraften.se