Rödbetsjuice och fönstertittarsjuka

Åderförkalkning i benen ger ofta bensmärtor under promenader. Livs­stils­förändringar minskar risken för allvarlig sjuk­dom, medicinering kan också behövas. Smärtan behandlas med gång­träning, och rödbetsjuice kan underlätta denna.

Perifer artärsjukdom eller benartär­sjukdom brukar kallas fönster­tittarsjuka eftersom den drabbade behöver stanna ofta på grund av smärta i benen under en promenad och kanske passar på att titta i skyltfönster då.

Orsaken är åderförkalkning i benens pulsådror. Värken kan sitta i vaderna eller någon annanstans i benen, till och med i ryggslutet. Alla får inte ont i benen utan kan känna domningar eller trötthet. Den som sitter still mycket kanske inte får symtom trots dålig blodcirkulation.

Behandla riskfaktorerna
Tillståndet måste behandlas för att förhindra allvarliga och livshotande sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Risk för amputation finns också om sjukdomen fort­skrider.

Till att börja med måste en rökare sluta röka direkt. Sedan ska risk­faktorer motverkas, vilket innebär att blodsocker, blodtryck och blod­fetter ska hållas på rätt nivå med hjälp av livsstilsförändringar och medicine­ring. Ofta ges blod­propps­före­byggande läkemedel.

Lindra smärtan
Smärtorna kan minska när risk­faktorerna behandlas, men de lindras främst med träning. Genom gång­övningar kan sträckan man kan gå bli längre och längre. En sjuk­gym­nast ger effektiva övningar. Skulle detta inte hjälpa är medicin eller kirurgi nödvändigt.

Rödbetsjuice positivt för blodkärlen
De flesta vet att rödbetsjuice kan sänka blodtrycket. Mycket forskning ligger till grund för den uppfatt­ningen. Det är främst rödbetans nitrater som är orsaken till den positiva effekten. Nitraterna omvandlas i kroppen först till nitrit och sedan till kväveoxid.

Många idrottare använder rödbets­juice för att öka prestations­förmågan. Nitraterna gör nämligen även så att cellerna utnyttjar syret effektivare när energi skapas.

Rödbetor innehåller också – liksom andra grönsaker, frukter och bär – antioxidanter. Vetenskapliga studier har indikerat att blodsockernivån och blodfetts­samman­sättningen kan normaliseras av sådan anti­oxidantrik kost.

Gångträning underlättas av rödbetsjuice
I en studie deltog åtta försöks­personer med benartär­sjukdom och bensmärta vid gång. Patienternas kapacitet vid motion på ett gång­band under­söktes, och dessutom mättes blodtrycket. Detta skedde vid två tillfällen med 1-2 veckors mellanrum. Patienterna fick 3 timmar före motionstestet 500 ml rödbetsjuice (med 9 mmol nitrat) den ena gången och placebo den andra gången, men de visste inte vad juicerna innehöll.

När patienterna druckit rödbetsjuice kunde de gå 18 % längre tid innan smärtan kom, och de orkade gå 17 % längre tid än vid det tillfälle när de druckit placebo. Dessutom hade de lägre blodtryck både vid vila och vid maximal ansträngningsnivå när de druckit rödbetsjuice. Forskning har tidigare visat en dosberoende koppling mellan nitrat och sänkt blodtryck samt träningskapacitet.

Ännu ett test bekräftar effekten
I en annan studie deltog patienter i ett 12-veckors­program med gång­träning under tre tillfällen per vecka. Den ena gruppen fick dricka rödbets­juice (innehållande 4,2 mmol nitrat) medan den andra intog placebo­­juice. Tid på löpbandet innan patienterna fick smärta och hur långt de gick under 6 minuter mättes. Tester för blodcirkulation och syre­sättning i musklerna utfördes också.

I båda grupperna hade upprepad motion positiv effekt på hur lång tid det tog innan det började göra ont vid övningen, men effekten hos de som druckit rödbetsjuice var tre gånger större. Effekten var positiv även vid 6-minuterstestet med mer än dubbelt så stor effekt med rödbets­juice. Rödbetsjuicen påverkade också kärl och muskler på ett sätt som underlättar motion.

 

Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29976553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21454745
https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/sjukdomar/fonstertittarsjuka-claudicatio-intermittens/

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

© 2024  Råkraften.se