Havtorn – vass vitaminbomb

De små saftiga havtornsbären inne­håller en unik cocktail av ämnen som anses vara bra för hälsan.

Det hörs på namnet att havtorn har vassa taggar och trivs nära havet, i Sverige främst vid Östersjökusten. Havtorn är en buske eller ett litet träd som växer vilt även i bland annat Kanada, Finland, Kina och Ryssland. Växten är mycket tålig mot både kyla, sol och torka.

Tack vare sina små, lysande orange bär odlas havtorn numera kommer­siellt. För att få bär behövs både han­plantor och honplantor, och polli­nering sker via vinden. Bären är syrliga och svårplockade men väl värda att ta vara på.

Massor med nyttiga ämnen
Havtorn har länge använts som hälsokost och natur­medicin. Bio­aktiva ämnen finns i hela växten. Det gäller även bladen som kan användas till te. Många av ämnena i havtorn har antioxidativa effekter.

Havtorn är rik på C-vitamin. Man brukar säga att ett enda litet bär innehåller minst lika mycket C-vitamin som en apelsin.

Råsaft innehåller förutom C-vitamin också oljor med fettsyror – vissa essentiella, växtsteroler, karote­noi­der, flavonoider, folat, K-vitamin och E-vitamin.

Halterna av karotenoider är mycket höga, och av dem kan nämnas betakaroten, som kan omvandlas till A-vitamin i kroppen vid behov, och lykopen. Mängden lykopen är jämför­bar med den i tomater.

Särskilt intressant av fettsyrorna är den för växter ovanliga omega-7 som anses påverka kroppens slem­hinnor positivt. Kroppen kan tillverka omega-7 själv, men denna förmåga avtar med åldern och vid vissa sjuk­domar.

Sammansättningen av ämnen i havtornsbäret är unik, och tillsam­mans förstärker dessa ämnen varandras goda hälsoeffekter.

Forskningsöversikt
Laboratorieförsök och studier med människor och djur har visat att havtornsoljor har olika hälsofrämjan­de effekter. Exempelvis kan immun­systemet stimuleras och kärlsjuk­domar i hjärna och hjärta motverkas. Oljorna har också antioxidativa och antiinflam­ma­toriska egenskaper.


Källor:
http://www.myhavtorn.com/fakta/fakta_om_halsosamma_havtorn.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29166576
https://www.livsmedelsverket.se
http://www.scicompdf.se/membrasin/yang_erk_2003.pdf