En rot för roten – gurkmeja

I gurkmeja finns kurkumin och andra ämnen med antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Detta anses skydda nervcellerna i hjärnan.

Samtidigt som livslängden ökar i världen ökar också antalet människor som lider av åldersrelaterad nedsatt kognitiv förmåga och neuro­degenerativa sjukdomar (se fakta­rutan nedan).

Oxidativ stress och inflammation
Ofta förekommer oxidativ stress, låggradig inflammation och störda cellfunktioner tillsammans med ämnes­omsätt­nings­­störningar som samtidigt är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Detta påverkar nerv­systemet och blodkärlen negativt och kan leda till ned­satta funktioner i hjärnan.

I gurkmeja finns bland annat ämnet kurkumin. Detta ämne har studerats mycket och har uppmärksammats för sina antioxidativa och antiinflamma­toriska egenskaper.

Motverkar försämrade hjärn­funktioner
Många djurstudier stöder hypotesen att kurkumin gynnar kognitiv hälsa genom att både förbättra den och motverka en försämring över tid. I en studie med 60 friska personer i åldern 60–85 år undersöktes den kognitiva effekten av kurkumin både efter en dos och efter 4 veckors intag. Forskarna såg att kurkumin orsakade en signifikant förbättring av koncentration, arbetsminne och stress­tålighet jämfört med placebo. Dessutom fick deltagarna bättre blodfettsbalans.

I en annan undersökning där del­tagarnas minne och uppmärksamhet förbättrades då de fick kurkumin såg man också en koppling till minskning av biomarkörer för Alzheimers sjukdom.

Inte bara kurkumin i gurkmeja
Det finns andra studier som indikerar att kurkumin förbättrar den kognitiva hälsan eller hämmar en för­sämring över tid, men också studier där man inte ser något samband. Ett problem är att kurkumin inte tas upp så lätt i kroppen och att det som tas upp bryts ner snabbt.

I gurkmeja finns förutom kurkumin även andra curcumino­ider, turme­roner och polysackarider som har antiinflamma­toriska effekter. Det kan därför finnas anledning att hellre prova gurkmeja än kapslar med endast kurkumin. Ta den gärna tillsammans med svartpeppar och fett som anses öka biotillgänglig­heten.

Vid neurodegenerativa sjuk­domar drabbas nerv­cellerna i nervsystemet då de långsamt bryts ner och förtvinar. Hit hör bland annat demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom samt vaskulär demens som beror på minskat blodflöde i hjärnan.

Kognitiv förmåga handlar om hjärnans förmåga att ta emot, bearbeta, lagra och plocka fram information. När den är störd kan man exempelvis få svårt att minnas, koncentrera sig eller förstå och följa en instruktion. Man kan också få svårt att orientera sig.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33946356
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25277322
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29246725

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

© 2024  Råkraften.se