Bättre blodfettsbalans med gurka

Forskning visar att störd blod­fetts­balans kan förbättras med gurk­frön.

Hyperlipidemi innebär förhöjda halter av blodfetter, främst av typen LDL, ”det onda kolesterolet”, och tri­glycerider. Det innebär ökad risk för åderförfettning och i förlängningen hjärt-kärlsjukdom och andra sjuk­domar. En obalans med låga nivåer av HDL, som kallas ”det goda koleste­rolet”, är också skadligt eftersom det bland annat transporterar över­skottet av kolesterol till levern för förbränning.

Gurkfrön används traditionellt som ett blodfettssänkande inslag i kosten. Därför ville en forskargrupp undersöka effekten av gurkfrö­extrakt på blodfettsprofilen hos patienter med lindrig hyperlipidemi.

Patienterna delades in i två grupper. Den ena gruppen fick gurkfröextrakt och den andra – kontrollgruppen – fick placebo under 6 veckor. BMI (body mass index) samt total-kolesterol, triglycerider, HDL och LDL uppmättes hos patienterna före och efter försöket. De två gruppernas resultat jämfördes sedan.

Gurkfröextraktets effekt på pati­enterna blev att total-kolesterol, LDL, triglycerider och BMI minskade samtidigt som ”det goda koleste­rolet” HDL ökade jämfört med placebo.

Forskarnas slutsats var att den dagliga dosen på 500 mg gurk­fröextrakt som patienterna fick hade en önskvärd effekt på blodfetts­profilen hos dessa patienter med lindrig hyperlipidemi, och därför bör gurkfrön kunna vara ett bra kost­tillskott vid behandling av störd blodfettsbalans.


Källa:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27886382

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

Annons från RÅ.se - RÅ Ingefära, en shot med riv

© 2024  Råkraften.se